Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
81 postów 813 komentarzy

Conventum esse delendum

Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista, dążący do odzyskania Rzeczypospolitej, jako państwa etyki Cywilizacji Łacińskiej, będącego zaprzeczeniem "państwa prawa". Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN Polskiej Partii Niepodległościowej

Ruch Narodowy w łapskach „Chamów z Natolina” (?)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przemiany polityczne w PRL i jej kontynuacji: III RP, to nic innego jak efekt zmagań Natolińczyków z Puławianami, przezwanych przez warszawską ulicę: Chamami i Żydami.

Młodzieży, niechętnie uczącej się na błędach przeszłości, podtykanych Jej pod sztubackie, częstokroć bezwąse nosy przez nachalnych Dziadków Konserwatystów i ciągnącej w zauroczeniu hormonalnym na rzeź uliczną, pod Sztandarami Narodowymi wyjaśniam od razu kwestię tytułową, iż od pałacyku Urzędu Rady Ministrów w Natolinie (patrz zdjęcie poniżej), wzięła – za czasów PRL – nazwę frakcja komunistów, zwana „Chamami”, zaciekle zwalczająca swoich pobratymców w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (przedtem PPR), obłażących kamienicę przy ulicy Puławskiej 24/26 w Warszawie, a zwanych wdzięcznie, choć nie do końca słusznie: „Żydami”.
 
 
Frakcje komunistyczno-bezpieczniackie w PZPR były i pozostały  - zdaniem Myśli konserwatywnej - „motorem” wszelkich przemian politycznych w aparacie zarządzającym ziemiami zrabowanymi Rzeczypospolitej, wtłoczonymi w Jałcie, w granice administracyjne PRL. 
 
Frakcja „Chamów”, to stalinowcy-zamordyści stosujący frazeologię narodowego-komunizmu, a „Żydy” to zwodnicze w swym zamiarze określenie reszty komunistycznej hołoty, składającej się częstokroć z wynarodowionych i bezbożnych potomków Izraela, którzy dawno już swoją Żydowskość zatracili, na rzecz ateistycznego, faszystowskiego kosmopolityzmu sowieckiego.
 
 zaraz po rewolcie bolszewickiej, sowieci chętnie uzywali symbolu swastyki...
 
Przemiany te, takie jak:
 - „wyniesienie” towarzysza Wiesława Gomułki w 1956 roku,
 - „wypadki” Marcowe 1968,
 - morderstwa na Obywatelach zwane zbiorczo Grudniem 1970,
- obalenie Edwarda Gierka przy pomocy sztucznie wywołanej „fali strajków” roku 1980,
- kolejne morderstwa Obywateli operacją militarną „Stan Wojenny”,
- ugoda roku 1989 zwana Magdalenkową,
- Gruba Kreska „pod prezydentem” Wojciechem Jaruzelskim,
- „transformacja ustrojowa” po roku 1990,
- powstanie „zabetonowanego”, lecz kontrolowanego systemu partyjnego III RP,
- kreacja „nowych elit” politycznych, kulturalnych oraz siatki „wpływowych dziennikarzy” i grupy Autorytetów Moralnych,  etc., etc., etc.,
 
to nic innego jak efekt zmagań Natolińczyków z Puławianami, nazwanych przez „wdzięcznych” Warszawiaków, dość adekwatnymi określeniami: "Chamów" i "Żydów".
 
 "Chamy" i "Żydy", w jednym stali domu...
 
O błędnej (a może rzeczywiście obłędnej) interpretacji i łączeniu pojęć komunista + Żyd, w „popularny” neologizm żydokomuna, pisałem już w szkicu „Gnoza polityczna: Przekleństwo Manicheizmu”, lecz co tu wymagać od opinii „ulicy” a zwłaszcza już, tej powojennej „warszawskiej”… (Nawiasem pisząc, w wydanej ostatnio biografii Marka Hłaski jest opisany „wymarsz” Mieszkańców Warszawy ze spalonego Miasta, po klęsce Powstania Warszawskiego, w kierunku obozu w Pruszkowie. W kolumnie Uchodźców, wraz ze swoją Mamą idzie mały Marek. W tej samej kolumnie Wypędzonych znajduje się, wraz z nielicznie ocalałą Rodziną także ośmioletnia Marysia Detko, córka Oficera WP, który zginął 2. 09. 1939 pod Świeciem. Do dziś pamięta nie tylko strach, huk eksplozji bomb, swąd pożarów, ale i uderzenie kolbą w plecy przez Wachmana, popędzającego zmęczonych, głodnych i zrozpaczonych…).
 
 
Przypomnienie „kariery politycznej” Władysława Gomułki oraz okoliczności wyniesienia Go na fotel pierwszego sekretarza KC PZPR, posiadającego – wprawdzie ograniczony dominacją sowiecką, - ale zawsze jakiś, konkretny wpływ na losy państwowości pojałtańskiej, wydaje się Konserwatyście wprost konieczne, w obliczu nadchodzących przemian, w postaci „nowego rozdania politycznego”, jakie szykuje system przywiślański, w postaci tragifarsy ustrojowej, którą Konserwatyści nazywają: Magdalenka_Bis, gdyż planowane tam „porozumienia ze stroną społeczną” mają zapewnić Status Quo obecnym posiadaczom i animatorom życia III RP.
 
Rozsądkowi Czytelnika pozostawiam wyciągnięcie wniosków z następujących faktów historycznych oraz mechanizmów politycznych:
 
Życiorys Władysława Gomułki, zawiera symptomatyczne dla obecnej sytuacji politycznej, stwierdzenia, które publikuje niezawodna, gdy chodzi o wybitnych przywódców socjalistycznych wikipedia, będąca podstawą wiedzy niejednego, współczesnego polityka i menża stanu:
„Urodził się w rodzinie …, pielęgnującej tradycje patriotyczne”…
Autor podstawowych dokumentów programowych (Polskiej Partii Robotniczej), w tym wydanej w 1943 broszury <O co walczymy>"…
„22 czerwca 1946 wziął udział w naradzie…, na której omówił techniczne szczegóły fałszowania wyników referendum ludowego”…
„10 sierpnia 1948… podjęto decyzję o ostatecznym odsunięciu go za <prawicowe i nacjonalistyczne odchylenie>"…
„2 sierpnia 1951 r. Gomułkę aresztowano i usunięto z partii. Więziony był do grudnia 1954 r.”
Wszystkie jego utwory objęte były w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce, podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek”…
Ponownie został przyjęty do partii w 1956 …i dokooptowany w skład KC; 21 października został wybrany I sekretarzem”...
„24 października 1956 wygłosił na wiecu ludności Warszawy na placu Defilad emocjonalne przemówienie, które zyskało mu powszechną sympatię”… Podkreślenia MStS.
 
 
Gdyby Konserwatysta mógł sobie pozwolić na delikatną złośliwość, to napisałby, iż legenda martyrologii jest narzędziem politycznym stosowanym w kolejnych „rozdaniach” życia politycznego państw totalitarnych, jakże skutecznie: poprzez „legendę robociarską” Edwarda Gierka, po „naszego Michniczka” (represjonowanego „Autora podstawowych dokumentów programowych”, „Więzionego do…” stosującego nagminnie „emocjonalne przemówienia, które zyskały mu powszechną sympatię, etc.).
 
Ponieważ jednak era „naszego Michniczka” należy już do zamierzchłej przeszłości tricków politycznych (zwracam uwagę Czytelnika, iż angielskie słowo „trick” oznacza w polszczyźnie: PODSTĘP; CHWYT; FINTA; SZTUCZKA; SPRAWKA; SPOSÓB; NAWYK; NABRANIE; PSOTA; FIGIEL; FORTEL; PSIKUS; SZTUKA; TRIK, a także OSZUKIWAĆ; OSZUKAĆ; KANTOWAĆ; WYŁGIWAĆ; WYŁGAĆ; OTUMANIĆ; OTUMANIAĆ; WYŁUDZIĆ; WYŁUDZAĆ… za //www.translate.pl/odp.php4?direction=1&word=trick), zajmę się Przyszłością, której kształtowanie zasad wcale nie odbiega od schematów zastosowanych w niedalekiej przeszłości.
Z analizy indukcyjnej, przeprowadzonej przez Myśl konserwatywną wynika, iż kolejne „rozdanie” w oficjalnej polityce systemu przywiślańskiego, spowodowane będzie wzrostem siły „Chamów z Natolina”, którzy najwyraźniej „mają dosyć” przewag frakcji „Żydów z Puław(skiej)”, dość wszechobecnych w „życiu politycznym, a także finansowym  oraz kulturalnym” III RP.
 
 
Czy ów „wzrost siły Chamów z Natolina”, odnotowywany jest od dnia „przyjścia” do Michnika, wynajętego przez Natolin reżysera (aby pohandlował, jak swój ze swoim), a później kolejnego w historii PRL/IIIRP, masowego Mordu (po Czerwcu 1956, Grudniu 1970, Grudniu 1981, etc.) zwanego „Katastrofą Smoleńską”, pozostawiam Wyobraźni i intuicji Czytelnika, którego Konserwatyzm etyczny nie ma zamiaru – w żaden sposób – indoktrynować, czy też podsuwać „gotowych” odpowiedzi na zagadnienia polityczne, lecz jedynie pobudzić do samodzielnego wyciągania wniosków, ze zdarzeń rozgrywających się w Jego otoczeniu…
 
Zdaniem Myśli konserwatywnej, „Chamy z Natolina” przygotowują rewoltę ustrojową, polegającą na dokładnym skopiowaniu schematu (tricku) zastosowanego w roku 1956, gdy „wypadki czerwcowe” jak bezczelna wikipedia nazywa Poznański Zryw Niepodległościowy, rozpoczęty w dniu 28. Czerwca 1956, po którym odsunęły frakcję „Żydów z Puław(skiej)”, zastępując zgładzonego (jaka strata!) w marcu 1956 przez sowietów, komunistę Bolesława Bieruta, „Urodzonym w rodzinie …, pielęgnującej tradycje patriotyczne, prawicowcem i nacjonalistą” Władysławem Gomułką, który „wygłosił... emocjonalne przemówienie, które zyskało mu powszechną sympatię”…Złośliwe podkreślenia MStS.
 
 
Ponieważ w systemach sowieckich nic nie dzieje się bez podgatowki, „Chamy z Natolina” kreują sobie, wzorem z roku 1968, ekipę Najprawdziwszych z Najprawdziwszych Polaków, których wspólnym mianownikiem politycznym jest  ciasny, „pojałtański” nacjonalizm, „żydożerstwo” oraz – maskowana oficjalnym katolicyzmem - miłość do socjalizmu (narodowy-komunizm).
 
Nacjonalizm pojałtański oznacza – dla Myśli konserwatywnej – propagowanie postaw politycznych ograniczających zainteresowania geopolityczne do terytorium współczesnych granic administracyjnych, „wypełnionych” Polakami Najprawdziwszymi z Najprawdziwszych, to znaczy takimi, co do 666 (a może tylko do 8-go – należy sprawdzić, co o tym sądził najwybitniejszy intelektualista narodowy, Heinrich Himmler) pokolenia wstecz, posiadają zaświadczenia o czystości rasowej, gen „słowiański” A1R1 oraz przeświadczenie o „wyższości kulturowej” Narodu Polskiego ponad innymi, mniej wartościowymi, zaśmiecającymi „obecne” terytorium pra-słowiańskie.
 
Myśl konserwatywna, nie analizując gdzie występuje gatunek Homo Sapiens PrawdziwyPolonus, życzy Sobie obejrzenia tak wyselekcjonowanych Okazów, celem – w przypadku powodzenia Takich poszukiwań – odszczekania spod stołu powyższych insynuacji, z tym zastrzeżeniem, iż nie uzna za autentyk żadnego Hibernatusa w kontuszu i „blaszanką” zamiast Karabeli…, lub czekisty w polskim mundurze...
 
 
Żydożerstwo, to znana metoda polityczna wszelkiej maści totalitaryzmów socjalistycznych, z których propaganda oficjalna piętnuje tylko hitlerowski, wstydliwie ukrywając zasadę działania stosowaną przez system bolszewicki w Rosji, a później we wszystkich „krajach demokracji ludowych”, celem kanalizowania „nastrojów społecznych” (przepraszam za te, ciągłe cudzysłowy, ale w wokabularz Konserwatysty nie zawiera takich, paskudnych określeń).
 
Nie inaczej, system sowiecki postępuje na ziemiach zarabowanych Rzeczypospolitej, wtłoczonej w granice „ustalone” podczas haniebnej Konferencji Jałtańskiej, a potwierdzone – bez udziału delegatów z Polski – w Potsdamie.
 
Dowódcy sowieccy, faktycznie sprawujący władzę od roku 1944, wycofują się „w cień”, aby nie prowokować swoją obecnością - na eksponowanych stanowiskach - „ludności podbitej”, wysuwając na „pierwszą linię” działania osobniki posługujące się co prawda językiem polskim, ale które dawno zaparły się Wiary Przodków, Ojczyzny, Języka, Kultury i Obyczaju, stając się komunistami, o których jednak „krążą wieści”, iż „to Żydy, ale lepiej już niż Ruskie”… Mniejsze Zło...
 
 
Tak wykreowanych „elit” sowieci pozbędą się w roku 1953, 1956 i 1968, rzucając całe odium zbrodni systemu na mityczną „Żydokomunę”, a której resztki pozostawiono „nad Wisłą” tylko po to, aby było na kogo zwalać odpowiedzialność za kolejne nadużycia i grabieże systemu przywiślańskiego. Reaktywowana zostanie jeszcze w roku 1980, przejmując kontrolę nad protestem Solidarności, doprowadzając do szału wypowiedziami „rzecznika rządu” i gwarantując – w końcu - „Grubą Kreską” wymyśloną przez „katolika” Mazowieckiego, stan posiadania swoich, sowieckich mocodawców.
 
 
Chamy z Natolina” (jakaż to niesprawiedliwa i krzywdząca nazwa!), dążąc do pognębienia konkurencji „Żydów z Puław(skiej)”, hodują sobie - zdaniem Myśli konserwatywnej - ekipę, której „można będzie zaufać” w dniu przesilenia politycznego, wywołanym nieudolnością (czytaj: pazernością) tych ostatnich, a gotową i sprawdzoną wielokrotnie metodą działania będzie „podstawienie” dzisiejszych „przywódców” Osobami „Urodzonymi w rodzinach …, pielęgnujących tradycje patriotyczneprawicowe i nacjonalistyczne” czyli nowym Władysławem Gomułką (Mecenas(?),  et consortes, który znów, jak przed laty w roku 1956 „wygłosi …(w TV-Nightmare_24?) emocjonalne przemówienie, które zyska mu powszechną sympatię”… Złośliwe podkreślenia MStS…
 
O Osobach, które – zdaniem Myśli konserwatywnej - „Chamy z Natolina” szykują „na podmiankę” dzisiejszych elit politycznych, pisałem już w szkicu „JKM: ułuda liberalizmu i konserwaсja Привислинскoгo края”, jednakże same Figury to za mało, gdyż farsa byłaby zbyt przejrzystą, a więc „zaistniała potrzeba” zorganizowania autentycznego „ruchu społecznego”, który owe Osoby wyniesie „ku władzy”, zwany – przez Konserwatyzm etyczny – Ruchem Narodowym.
 
 
Cechą charakterystyczną owego Ruchu – a raczej Osób Nim kierujących – jest oficjalne używanie frazeologii narodowej, podpartej hasłami „B*goojczyźnianymi” i anty-Żydowskimi (nawet „Chamy z Natolina” wiedzą, iż antysemityzm Polaków to wymysł komunistów, którzy dawno już wyrzekli się Wiary Ojców, etc…, a używają tego pojęcia tylko do celów walki politycznej), ale gdy głębiej przypatrzeć się „programom” politycznym, a zwłaszcza już gospodarczym tych Ruchów, to okaże się, iż dążą one do socjalizmu narodowego, z wizerunkiem – dla niepoznaki – Matki Boskiej „w klapie”.
 
Aby nie być gołosłownym, przytoczę oryginalną wypowiedź, jednego z takich Na(tolin)rodowców, podpytanego przeze Mnie o ciągotki narodowo-socjalistyczne:
Cóż jest takiego kompromitującego w "socjalizmie narodowym", poza tym, że tak ochrzczono hitlerowski totalitaryzm? I czym Pana zdaniem jest w ogóle "narodowy socjalizm"? Czytelnik ma w głowie asocjację - "nazizm" "Hitler" "narodowy socjalizm". Problem w tym, że to wygodne zestawienie propagandowe, tyle że we współczesnej debacie nad optymalnym narodowym systemem społeczno-ekonomicznym służące wyłącznie nieuczciwemu manipulowaniu dyskusją. Katolicka nauka społeczna to nic innego jak socjalizm, tyle że odarty z podstaw w teorii ekonomii.” prawica.net
(słodki Eldritchu, oto Twój moment sławy, na który czekałeś :-)
 
    
Poza tym, nie chcę kompromitować tych z Blogerów oraz Przywódców różnych odmiaRN, kreujących ostatnio „programy narodowe” i cytować Ich, dosłownych stwierdzeń, o „konieczności” wprowadzenia systemu socjalizmu narodowego… gdyż – Moim zdaniem – tak nieszczęsne sformułowania podsunęła Im miłość do Ojczyzny, więc na ostrzeżeniu i napomnieniu poprzestam… wskazując jedynie na manipulację ośrodków politycznych, związanych z „Chamami z Natolina”, usiłujących wykorzystać – na swoją korzyść – słuszne nastroje poruszenia i oburzenia sytuacją polityczno-gospodarczą, a najbardziej już charakterystycznym dla niej brakiem perspektyw dla Młodzieży.
 
Myśl konserwatywna wyraża nadzieję, że fascynacja – nawet przez najbardziej ponoć radykalne narodowo ugrupowania - myślą polityczną socjalisty Zygmunta Balickiego, przy jednoczesnym odrzucaniu Polskiej Idei Zachodniej, sformułowanej przez Jana Ludwika Popławskiego, jest jedynie wynikiem wadliwego systemu edukacji (że tak ładnie nazwę to nieuctwo), a nie głębszych przemyśleń politycznych, lub inspiracji środowisk związanych a „Chamami z Natolina”, czy też entuzjastami ZP „Grunwald”, czyli wielbicielami Reżysera Narodowego.
 
 
Przy okazji zwracam uwagę na charakterystyczny sposób „prowadzenia dysputy”, przez Osoby – zdaniem Myśli konserwatywnej – specjalnie przeszkolone, aby doprowadzić ją ad absurdum, wyniszczając intelektualnie przeciwnika (a nie partnera w dyskusji!) Otóż stosowana jest metoda rozbioru tekstu, której przykłady znajdują się np. w komentarzach //prawica.net/32438#comment-554105 oraz //prawica.net/32438#comment-554040, napisanych przez Osoby, które ponoć się nie znają, a obydwie posiadają w stopce ten sam adres Ich proPolskiej, Narodowej witryny, emanującej wyższością intelektualną nad zaśmiecaczami Internetu, cenzurującej każdą wypowiedź krytyczną (mój komentarz się nie ukazał), wobec Ich paranoi :-).
(ale reklama, chłopaki od Moczara :-)
 
Metodę tą nazwałem – na cześć Moich prześladowców (a może jednak ukrytych, acz nieśmiałych wielbicieli), którzy w każdym Moim tekście, opartym na Katolickiej Nauce Społecznej, Arystotelesie i Świętym Tomaszu z Akwinu, widzą - jeżeli już nie spisek żydowski zawiązany celem ostatecznego pognębienia Prawdziwych Polaków i Katolików, to przynajmniej masoński – „Na Światło”, a którą wyjaśniłem pokrótce na stronie //niepoprawni.pl/blog/946/czy-wojciech-jaruzelski-przyzna-sie-do-winy-za-smierc-0#comment-361357:
 
Pan Eldritch (jak Go pieszczotliwie nazywam) stosuje talmudyczny rozbiór tekstu, z którym nie ma jak polemizować, aby nie zwariować. To szkoła jeschiwy, przejęta przez Natolin.
Jak to funkcjonuje? Otóż - podałem panu Eldritchowi "światło wiedzy", a On rozszczepił je swoim intelektem jak pryzmat, ale z całego spektrum barw przyswoił tylko tą, która odpowiadała Jego umysłowości - czyli odcień sraczkowaty, na którego właściwościach zbudował teorię na temat "światło owo niosącego".
 
 
Czemu w ogóle wymieniam Osobę, ukrywającą się pod nickiem Palmer Eldritch 1984 i czynię Jej szerszą reklamę? Otóż nie lękam się inwektyw, a zarzuty zdrady narodowej, które Osoba ta miota pod Moim adresem można znaleźć już w liście gończym, wystawionym za Mną przez kontrwywiad wojskowy PRL w marcu roku 1983, a obowiązującym do listopada 1995! Jeżeli przyjąć rok 1984 za rok urodzenia Palmera Eldritcha, to - gdy Moja Osoba była właśnie rozpisana do wygarnięcia, Jego znajdowała się w trakcie produkcji, co przy brakach, a zwłaszcza produktów przemysłu gumowego, dało tak mizerny skutek, iż rezultat tej żałosnej działalności nie tylko boi się ukazać w realu Swoją Tożsamość (głównie ze strachu, by nie dostać po pysku), ale także - żądając odpowiedzi na Swoje inwektywy i oskarżenia - nie dopuścił do publikacji krytyki Jego tekstu, na Swoim, prawicowym i narodowym blogu :-)
 
Celem powyższego szkicu jest ostrzeżenie – przez Myśl konserwatywną - patriotycznej części „społeczeństwa”, rzeczywiście poruszonej sprawami publicznymi, przed manipulacją „Chamów z Natolina”, prowadzącą do konfrontacji ulicznejsystemem przywiślańskim, który broniąc uprzywilejowanej pozycji „Żydów z Puław(skiej)” chce dosłownie: „wdeptać w asfalt” protestującą – jak najbardziej słusznie – Młodzież Narodową i Patriotyczną.
 
Dlatego Konserwatyzm etyczny sugeruje, aby przed przystąpieniem do jakiegokolwiek przejawu organizacyjnego Ruchu Narodowego, dokładnie sprawdzić i rozeznać co czynią ich przywódcy, z którymi Młodzież ma szlachetny zamiar przystąpić do akcji protestacyjnych, a przede wszystkim skrupulatnie określić źródła ich finansowania - pamiętając o zasadzie, iż żadne ugrupowanie polityczne w systemie przywiślańskim nie jest w stanie utrzymać swojej działalności ze składek
 
 
Jeżeli celem politycznym przywódców, lub całych organizacji jest socjalizm-narodowy, propagowany pod hasłami religijnymi i patriotycznymi, a celem ma być odsunięcie „Żydów” od władzy i wpływów, które „zagarnęli wbrew interesowi narodowemu”, to najlepiej będzie poszukać sobie innych Przyjaciół...
 
Podobnym sprawdzianem intencji i prawości, jest zorientowanie się, czy owi przywódcy planują pójść na czele planowanych demonstracji, czy wysyłają na nią tylko "Masy", za Ich plecami taktycznie się… chowając…?
 
 
O tym, że istnieje realne zagrożenie, mające za cel wyniesienie koterii „Chamów z Natolina” do władzy, pisałem już nieraz, w sposób nieco zawoalowany, np. w szkicu „Magdalenka_Bis: z Korwinem Rzopy-U(wieszonym)” i pisać będę nadal, ponieważ Konserwatyzm etyczny widzi inne metody odsunięcia demokratycznego państwa prawa i jego koterii post-pezetpeerowskich z ziem zrabowanych Rzeczypospolitej, niźli demonstracje uliczne, czyli przyjmowanie bitwy na warunkach przeciwnika, o czym ostrzegał już wytrawny strateg Niccolo Machiavelli, a którego książkę studiowała gruntownie cała komuna… i ta z Natolina, i z Puław(skiej).
 
Polski Interes Narodowy nie polega na nacjonalistycznym (wręcz rasistowskim) odgradzaniu się od Wszystkich, którzy nie spełniają wydumanych przez moczarowców i innych teoretyków narodowego-komunizmu, kryteriów Najprawdziwszych z Najprawdziwych, lecz na asymilowaniu w kierunku szeroko rozumianej: kulturowej, a więc cywilizacyjnej Polskości, jak najszerszych zrzeszeń, poddanych procesowi sowietyzacji, a więc intensywnej obróbce anty-cywilizacyjnej, trwającej na ziemiach zrabowanych Rzeczypospolitej, bezustannie od roku 1944.
 
Tylko bowiem w ten sposób odzyskana zostać może Więź (Narodowa, Społeczna, Kulturowa - a więc Cywilizacyjna), której ostatni rozbłysk odnotowano w roku 1980, w którym zanikły gnostyckie, Manichejskie podziały na My-Dobrzy/Oni-Ci-Źli, które zdołały osłabić i zmusić do ustępstw system totalitarny.
 
Natomiast, odgradzanie się "murem kato-faszyzmu" (cytat z wypowiedzi pisemnej jednego z Narodowych-Katolików, któremu oszczędzę obciachu, podając źródło), na którego przyzwolenie już nie raz obserwowałem na rozmaitych Portalach (niezależnych) od Obywateli, których jedyną winą (według ideologów NzNPjest inny światopogląd, religia, czy pochodzenie etniczne - w których się urodzili i wychowali, pozostaje w interesie sił okupujących ziemie zrabowane Rzeczypospolitej, gdyż podzielonymi i zantagonizowanymi do wrogości zrzeszeniami najłatwiej jest rządzić, szczując jednych na drugich. Brata, przeciwko Bratu... Bliźniego przeciwko Bliźniemu, a wszystko to pod oficjalną przykrywką Katolickiej Nauki Społecznej...
 
* * *
Jako postscriptum podam autentycznym Przywódcom przyszłych protestów, a wierzę iż Tacy istnieją, a które wybuchną według rachub Fachowców (jak raportują masońscy informatorzy na stronach www.belzebub.masony.com.pl), około 3 maja przyszłego roku, receptę na organizacje demonstracji tak, aby nie mogła zostać zaatakowana przez Policję:
Przywódcy, niosący emblematy swoich Stronnictw, czy też Flagi Narodowe, etc., postępują „na szpicy”, w odległości minimum 6 metrów od czoła pochodu tak, aby mogli zostać łatwo ogarnięci (aresztowani) przez siły prewencji.
Cały pochód składa się z Osób z związanym na torsie prześcieradłem, tworzącym, okrywający ramiona i plecy, doskonale widoczny Biały Płaszcz, symbolizujący czystość intencji Demonstrujących.
Obydwie ręce, Demonstrujący mają zajęte np. nadpaloną świecą (znak końca systemu przywiślańskiego), lub podobizną Matki Boskiej. Zajęte ręce symbolizują brak agresji.
Całość pochodu odmawia Litanię, lub Różaniec w intencji "Ojczyznę, Wolność racz Nam zwrócić Panie..."
 
Odpowiedź na pytanie, czy jakakolwiek policja, oficjalnie nie-bolszewicka i kierowana przez polityków demokratycznych, ośmieli się zaatakować taki pochód, pozostawiam Organizatorom ewentualnych protestów, przypominając, iż - według zasad etycznych Cywilizacji Łacińskiej - Dowódca dba, bez wyjątków, o życie i bezpieczeństwo osobiste każdego Żołnierza…, wyrażając – na koniec słabą nadzieję, iż powyższe wskazówki i napomnienia Dziadków Konserwatystów nie pójdą na marne, dając sukces uratowania Zdrowia i Życia chociaż jednego Istnienia…
 
 
PS2. Prawdopodobieństwo, że Ruch Narodowy nie jest w jakiś sposób kontrolowany i sterowany jest takie, jak wiara w uczciwość Totolotka, w państwie codziennej korupcji, rabunku i afer…:-)
 
Ceterum censeo Conventum esse delendum.

KOMENTARZE

 • @Autor
  Albo nie zrozumiałem, albo Pan przespał sprawę.

  Już można, a nawet trzeba mówić o żydokomunie. Na obecnym etapie już oficjalnie była, i nie ma się czego wstydzić. Przecież pan Śpiewak książkę wydał. Pani Keff na wykładach potwierdzała.

  Pozdrawiam Polaków!
 • @Naczelny 21:27:25
  Szanowny i drogi Naczel-NIK-u :-)
  siła argumentacyi, podpartej takimi Autorytetami mnie powaliła
  Mea culpa.....
  pozdrawiam serdecznie skruszony swoją wsteczną postawą, aleć napisałem, iż chętnie odszczekam całe te kalumnie
  :-)
  MStS
 • @Marek.Lipski 21:29:41
  Szanowny Panie,
  dziękuję za komplementy miłe oku każdego Autora
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • Panie Marku,kolejna wartościowa analiza na "5".
  Czy nie sądzi Pan jednak,że jest to uproszczenie oscylujące wokół sloganu"My i Oni"?Chamy,Żydy,Natolińczycy,Puławianie toż to wszystko wymieszało się w tyglu materialnego podejścia do wszystkiego,zatraciwszy jakąkolwiek ideologię w myśl "po nas choćby potop".
  Przecież sama idea "RN"mogłaby porwać masy i ich poparcie dla odbudowy kraju.Wydaje się,że kolejny manewr podmiany nie przejdzie,ludzie trochę zmądrzeli,paradoksalnie przez nieudolne i antyspołeczne rządy PO-PSL.
  Jest jeszcze ,nie poruszany przez Pana, wpływ interesów państw obcych a wrogich,na to co dzieje się w Polsce.Ostatnie nieśmiałe skamlenie Sikorskiego o wrak, może świadczyć o znacznej przewadze sił zza Odry nad tymi zza Buga.Prawdopodobnie jest to też znak,że "elyty"PO-PSL mają gwarantowany "parasol"trzymany przez Angelę.Czy na tym tle, reprezentowany przez pańskie wypowiedzi konserwatyzm,może,a jeśli tak,to w jaki sposób, odmienić losy tego poniewieranego narodu?
  P.S-polecane przez Pana dzieło św.Tomasza z Akwinu "Suma Teologiczna"jest fascynującą lekturą,jednak dostrzegam tam sporo przeciwstawnych tez.Pozdrawiam.
 • Marek Stefan Szmidt
  "Jeżeli celem politycznym przywódców, lub całych organizacji jest socjalizm-narodowy, propagowany pod hasłami religijnymi i patriotycznymi, a celem ma być odsunięcie „Żydów” od władzy i wpływów, które „zagarnęli wbrew interesowi narodowemu”, to najlepiej będzie poszukać sobie innych Przyjaciół..."

  Tu masz rację!!!! Absolutną rację!!!

  "Prawdopodobieństwo, że Ruch Narodowy nie jest w jakiś sposób kontrolowany i sterowany jest...ZERO!!!

  Tu takze masz rację!!!! Absolutną rację!!!

  Ciśnie mi się na usta takie pytanie: Czy Żyd kochajacy Polskę, jest 100 razy gorszy od Polaka-Judasza, szprzedajacego Ojczyzne za 30 srebrników?????? Zn owu Polacy nabiorą się na tą retorykę!!!! Socjalizm TAK....Tylko SOCJALIZM....Równość, sprawiedliwość....a prawo my będziemy stanowić....

  Pozdrawiam serdecznie

  Ciekawe dlaczego nie masz wpisów...zatkałeś argumentami dyskutantów czy co?
 • @
  Ciężko pana rozgryźć! W jednym poście nam na polski tron Szwaba sobie pan uzurpuje a w innym całkiem do rzeczy kawałki pisze.
  No cóż, trzeba wybierać to co się przyda. Dobrych rad nigdy za wiele.
  Szczególnie jeżeli z osobiście poczynionymi obserwacjami się zgadzają!
 • @Bibrus 22:01:50
  Szanowny Panie,
  w Sumie Teologicznej znajdują się sformułowania, za które można by pójść na stos, ale nie będę ich popularyzował :-)
  o "obcych" piszę w innych szkicach i ten temat jeszcze powróci.
  Zdaniem Konserwatyzmu etycznego istnieje duża szansa, że numer z podmianką Im przejdzie, dlatego o tym piszę, aby uprzedzić...
  Myśl konserwatywna widzi sposoby na popędzenie systemu przywiślańskiego precz, nie należą do nich demonstracje uliczne. Najważniejsze jest przezwyciężenie podziałów w zrzeszeniach, aby wytworzyć atmosferę do zmian... To pierwszy krok... Drugim jest przywrócenie poczucia wartości własnej Osoby, która nie jest żadnym trybikiem, etc...
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @thot 22:02:20
  Szanowny Panie,
  Myśl konserwatywna nie różnicuje Obywateli pod względem etnicznym, religijnym, czy światopoglądowym, a wartościuje Obywateli tylko pod względem Co Czyni, a nie Kto eto :-)
  Socjalizm to taka wstydliwa choroba, na którą zapada wiele Osób...
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Ranger 22:05:05
  Szanowny Panie

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTA68Wb-wzRHCqVww3uDX2O5CLAH0B4d2r-n2n6ABin6Ec5J3nW

  Thanks :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Stara Baba 22:34:51
  Szanowny Panie,
  a po co "rozgryzać", wystarczy uznać, iż posiadam Prawo do Własnej opinii :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • autor
  Jakikolwiek ruch "narodowy" zawsze będzie dla Pan czymś nie do pojęcia.
  Wpis Pański można traktować jedynie jako curiosum i oby tak zostało (bo od cięższych "wagowo" zarzutów wole się powstrzymać. Jednak nie da się ukryć, że przerażenie i obłęd widać w oczach gdy widzi się jak narodowcy zaczynają mówić wspólnym językiem I słusznie. Konserwatywni, libertyni oraz libertarianie maja się czego bać :) Nawet żadna kreska nie pomoże ;)
 • @thot 22:02:20 "ZYD KOCHAJACY POLSKE"
  RE: Czy Żyd kochajacy Polskę, jest 100 razy gorszy od Polaka-Judasza, szprzedajacego Ojczyzne za 30 srebrników??????

  --- A sa tacy Zydzi? Jesli tak, to konkretnie ktorzy?
 • @AUTOR - RUCH NARODOWY "STEROWANY"? PRZEZ KOGO?
  RE: Prawdopodobieństwo, że Ruch Narodowy nie jest w jakiś sposób kontrolowany i sterowany jest takie, jak wiara w uczciwość Totolotka,

  --- Jak rozumiem, twierdzi pan, ze Ruch Narodowy Winnickiego jest kontrolowany. Na podstawie jakich faktow by pan tak twierdzil? Przez kogo konkretnie jest ten ruch sterowany?
 • @Ranger 22:05:05 "THUMBS UP" - Z JAKIEGO POWODU?
  *[ Prawdopodobieństwo, że Ruch Narodowy nie jest w jakiś sposób kontrolowany i sterowany jest takie, jak wiara w uczciwość Totolotka, w państwie codziennej korupcji, rabunku i afer…:-) ]

  *Thumb up.

  --- Konkretnie czemu chwalisz twierdzenie pana Szmidta? Czy uwazasz, ze jest prawdziwe? Dlaczego bys tak uwazal?
 • @Marek Stefan Szmidt 22:52:18 NIE MA ROZNIC MIEDZY LUDZMI, NIE MA NARODU POLSKIEGO, TWIERDZI PAN SZMIDT?
  RE: Myśl konserwatywna nie różnicuje Obywateli pod względem etnicznym, religijnym, czy światopoglądowym, a wartościuje Obywateli tylko pod względem Co Czyni, a nie Kto eto :-)

  --- Zatem panska "mysl konserwatywna" jest sprzeczna nie tylko z mysla narodowa, ale i z mysla racjonalna, czyli zdrowym rozsadkiem.

  Czy naprawde, panie Szmidt, ludzie nie roznia sie od siebie m.in. pochodzeniem etnicznym, wyznawana religia (wlaczajac ateizm), swiatopogladem? Czy, zdaniem pana, wszyscy pod tymi ( i innymi) wzgledami sa tacy sami?

  Czy twierdzi pan tez, ze nie ma narodowosci i narodow, np. narodowosci polskiej i narodu polskiego?

  Czy twierdzenie panskie o tym rzekomym braku roznic miedzy ludzmi nie jest w istocie "polit-poprawne," czyli lewackie? Przeciez to komunisci dazyli do tego, zeby nie bylo narodow, ras, wyznan, itp. A dzis daza do tego ich lewaccy, czy raczej komunofaszystowscy, spadkobiercy, czyz nie tak?

  Nie dziw, ze atakuje pan polski Ruch Narodowy, usiluje przekonywac - bez ZADNYCH DOWODOW - ze jest on nieszczery, "kontrolowany i sterowany."
 • Plewy oczyścić od ziarna
  Nam tu trzeba plewy oczyścić od ziarna
  Ciężkim kamieniem jak ongiś we młynie
  Przez nich nasza Rzeczpospolita marna
  Więc do roboty w jednogłośnym czynie

  Czas zewrzeć siły narodowe wszystkie
  W jednym rytmie zaśpiewać nasz hymn
  Zrobić więc rychło sitem gęstym czystkę
  I wreszcie wodzić wśród rodaków prym

  Gdy czyste nasze pole aż miło je zaorać
  Bo nie ma kamieni co w lemiesze włażą
  Czas powstać z kolan już nadeszła pora
  Polacy prześmiewcom tu jeszcze pokażą
 • @vortex 00:03:28
  אדוני היקר, יש לי בעיה רצינית להבין למה אתה מתכוון. זה מה הדפסים מדהים חשבתי כל דיוק כל הכאוס, לוגיקה. כזה רולר בלוטה.
 • @w.red 00:29:16
  Szanowny Panie,
  posiada Pan prawo do własnej opinii w tym temacie.
  Moje zdanie jest inne:
  "Jednak nie da się ukryć, że przerażenie i obłęd widać w oczach gdy widzi się jak "Chamy z Natolina" zaczynają mówić wspólnym językiem I słusznie. Komuniści, moczarowcy oraz bolszewicy wszelkiej maści maja się czego bać. Nawet żadna hucpa "narodowa" nie pomoże...:
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @zwyczajnie normalny 00:49:09
  Szanowny Panie
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Pan Marky 04:12:40
  Szanowny Panie Marky,
  nigdzie nie napisałem, że akurat Pan Winnicki jest "sterowany", a takich "Ruchów" jest więcej :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • Myslę że jest to niczym nieuzazadniony...
  paszkwil na Ruch Narodowy, obecnie chyba jednya siła która jest w stanie obronic Polskę przed "umiedzynarodowieniem" tzn przyjęciem roli europejskiego pariasa na posyłki. Chyba nie trzeba miec mędrca szkiełka bo widac to gołym okiem. Widac też tym gołym okiem, że w tym kierunku działa obecnie każda bedąca juz u właszy siłą polityczna, zachowująca się tak jakby byli płatnymi pachołkami tym razem tego całego Zachodu. A już porównywanie Gierka i Gomułki do Michnika jest już chyba jakimś nieporozumieniem.
  Szanowny Panie, chciałbym sie mylic, ale obawiam się że monarchiści trzymają nie ze swoim narodem a ze sobą, tzn z międzynarodówka monarchistyczną, która jak chyba widac trzyma z tym miedzynarodowym chamstwem
 • @w.red 00:29:16
  Witaj "redzie" na Nowym Ekranie, ja bym tak autora tekstu do końca nie krytykował, za to co napisał w tym felietonie.

  Ponieważ rzeczywiście ten człowiek, któremu poświęcił swój wpis pan Marek, to sowieciarz jakich mało, jednak Zadruga i Moczarowcy w obecnym Ruchu Narodowym to margines marginesu.

  Dodam na marginesie, że ten pan z portalu "prawica pn" uważa, że Kuraś i jego "Ogniowcy", to byli zwykli mordercy i bandyci, on w ogóle wypowiada się z wielką pogardą o Żołnierzach Wyklętych i rzeczywiście ma poglądy komunisty...

  A z ukrytym żydostwem, w tym przede wszystkim z żydostwem komunistycznym, które przemalowało się na liberałów, wolnościowców, wolnorynkowców, demokratów trzeba w Polsce zrobić porządek, trzeba również doprowadzić do takiej sytuacji, aby ci ludzie przestali udawać Polaków, po to, aby nas wodzić za nasze polskie nosy, powodem zaistniałej sytuacji jest nasza łatwowierność i naiwność.

  Czy obecny Ruch Narodowy jest wodzony i manipulowany przez Chamów z Natolina? Tego nie wiem, mam nadzieję, że nie, jak dotąd nie ma na to żadnych dowodów, że tak jest. Takie same zarzuty względem wszystkich polskich narodowców kreował na tym portalu również pan Bogatko.

  A i jeszcze jedno, szanowny panie Marku polska słowiańska swastyka została nam Polakom ukradziona przez niemieckich nazistów, polska swastyka nie ma żadnych związków z nazizmem, niemieckim faszyzmem czy z narodowym socjalizmem. Ten znak w przedwojennej Polsce używali narodowi harcerze, ludzie związani z polskim Sokolstwem, ONR-owcy oraz jednostki Strzelców Górskich, inaczej przez przedwojennych Strzelców PODHALAŃSKICH, swastyka była wpisana w ich pułkowe emblematy i to we wszystkie, tymi znakami posługiwały się te jednostki aż do końca 1945 roku...

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelcy_podhala%C5%84scy

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_ZHP_%22Wdzi%C4%99czno%C5%9Bci%22

  Pozdrowienia.
 • @Pan Marky 04:39:40
  Znowu Pan przesadza :-)

  Rzeczypospolita składa się z Obywateli o różnym pochodzeniu etnicznym, religijnym, etc., połączonych wspólną Miłością do Ojczyzny.

  Nie atakuję autentycznych Przywódców, tylko demaskuję "Chamów z Natolina" - proszę doczytać :-)

  pozdrawiam jak zwykle serdecznie
  lewak, opierający się na świętym Tomaszu i Katolickiej Nauce Społecznej :-)
  MStS
 • @Pan Marky 04:39:40
  Napisałem już wyżej że Monarchiści nie trzymają chyba ze swoim narodem a ze sobą, tzn z ta Miezynarodówką także monarchistyczną. Przecież ci eurpejscy monarchowie są bywalcami spotkań NWOwskiej grupy Bilderberg. Wiec kiedy oni są ze swoim narodem? kiedy planują wszyscy razem depopulację!!!!?
 • @solfernus 09:15:05
  Szanowny Panie,
  "Polacy prześmiewcom tu jeszcze pokażą" - dokładnie tak!
  ale nie pod dyktando "Chamów z Natolina"
  :-)
  pozdrawiam równie poetycko
  MStS
 • @Jan Paweł 09:30:27
  Szanowny Panie,
  paszkwil jest, ale na "Chamów z Natolina" i ich metody wykorzystywania Ruchów Narodowych, więc przykro Mi, że wziął Pan go do Siebie.
  :-(
  pozdrawiam zasmucony
  MStS
 • @Ranger 09:00:16
  kiedyś wszedłem na stronę amerykańskiej legendy rocka, Grand Funk Railroad i... ze zdumieniem stwierdziłem ze oni afiszują się że są amerykańskimi patriotami. Wtedy nie wiedziałm o co chodzi, myślałem że jest to zwykły chwyt marketnigowy. Zrozumiałem to kilka lat później a dzisiaj juz nie mam wątpliwości że byłoby mi z nimi po drodze właśnie dlatego że uważam się za polskiego Patriotę. Dlatego jest mi z nimi po drodze a nie z jakimiś "światowcami" którzy dzisiaj tu jutro tam i narodowy patriotyzm jest dla nich zbędnym balastem. Właśnie to z amerykańskimi patriotami znalazbym wspólny język, zupełnie nie rozumiejąc tych "światowych" kospolitów.
 • @Paweł Tonderski 09:32:37
  Szanowny Panie Pawle,
  doskonale znam historię tego symbolu, jednak z jakichś względów został on jednak zakazany... Jest to jednak tylko wątek poboczny.

  Czy Ruchy Narodowe (jest ich wiele) są sterowane? Zobaczymy.
  Dla Konserwatysty, czerpiącego z indukcji historycznej, sprawa jest podejrzanie korzystna dla "Chamów z Natolina", przed czym przestrzegam.

  Osoby piszące, że śp. Kuraś i inni Żołnierze byli bandytami - to zwykli propagandziści komunistyczni i padlina. Właśnie przed takimi "narodowcami" ostrzegam Młodzież.

  Przyjaźniłem się ze śp. Stanisławem Żochowskim, który był ostatnim dowódcą NSZ i przekazał Mi nawet zachowane fragmenty archiwum NSZ, a które publikowałem w Moich wydawnictwach, w latach 80-tych.

  Ruch Narodowy - taki autentyczny - powinien asymilować podzielone zrzeszenia, a nie dzielić je na Dobrych-Prawdziwych/Złych-Nieprawdziwych. Albowiem Polak, to pojęcie wielowarstwowe, ukształtowane przez etykę Cywilizacji Łacińskiej.

  pozdrawiam Pana serdecznie
  MStS
 • @Jan Paweł 09:34:41
  Szanowny Pan,
  znowu masoni :-)
  gratuluję czujności rewolucyjnej :-)
  i pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Skanderbeg 09:59:50
  Szanowny Panie,
  Puławy są mocne, a Natolin ma apetyt. Oprócz apetytu posiada pieniądze (Szwajcaria?) i "zdolności organizacyjne".

  Poczucie narodowe Komunistów, który wyrzekli się B*ga Izraela, jest ich sprawą. Dla Żydów nie są oni już Żydami, więc dlaczego Polak ma ich za Żydów uważać?

  Konserwatyzm etyczny - proszę nie mylić z klasycznym - nie dąży do władzy. Zadaniem Myśli konserwatywnej jest dążenie do Rzeczypospolitej, jako państwa etyki Cywilizacji Łacińskiej, poprzez sugerowanie Stronnictwom Politycznym rozwiązań ustrojowych.

  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 09:50:20
  Tak została zakazana przez takie stowarzyszenia jak Nigdy Więcej, dzieci i wnuków byłych PPR-owców, KOR-owców, PZPR-owców ludzi związanymi z Krzywym Kołem, Krytyka Polityczną, Antifą, w której jest dużo dzieci ludzi z pierwszych stron gazet, którzy są związani z tzw. "polską" lewicą i przez tych, tak aby do końca ten polski słowiański znak, polską swastykę ośmieszyć i zohydzić w oczach większości Polaków, którzy na własne życzenie i z głupoty pozbawiają się swojego dziedzictwa narodowego i kulturowego.

  Jednak w tym samym czasie ten symbol w dniu dzisiejszym, po małych przeróbkach wykorzystywany jest przez Zadrugę i Moczarowców, zwyczajnych sowieciarzy i zagorzałych internacjonalistycznych komunistów, i bez żadnych przeszkód ze strony władzuchny - żydokomuny, która rządzi Polską, im na to wyżej wymienieni pozwalają, nikt nie chce zdelegalizować Zadrugi i nikt im nie zabrania ze swoich symboli korzystać i promować w przestrzeni publicznej. Dlaczego tak się dzieje?

  Zakażemy używać Polakom w przestrzeni publicznej symbolu polskiej swastyki, zabronimy Polakom pozdrawiać się naszym polskim narodowym przedwojennym pozdrowieniem, potem zakażemy im używać Mieczyka Chrobrego, a na koniec z przestrzeni publicznej wyrugujemy symbol Krzyża Świętego.

  Co nam pozostanie?

  Zadruga i ich zmieniona komunistyczna swastyka, i ludzie z nią związani, którzy kompromitują cały obecny Ruch Narodowy, sierp i młot, gwiazda Dawida, menora, masońskie oko, okultystyczna gwiazda, czerwona gwiazda i co jeszcze?! A nasi prezydenci niech zakładają przy każdej okazji na swoje głowy jarmułki, niech zapalają chanukowe świeczniki i niech jeżdżą na każde zawołanie pod Ścianę Płaczu.

  To jest przerażające, że (chyba) Polacy chcą z naszej polskiej przestrzeni publicznej i z naszego polskiego światopoglądu i kultury wyrugować swoje polskie symbole, które od wieków były obecne w naszej świadomości i tożsamości narodowej, a tak ochoczo bronią znaki i symbole bezpośrednio związane z komunizmem, nazizmem, okultyzmem, masonerią, syjonizmem i żydostwem oraz z Szatanem Diabłem...

  http://paweltonderski.polacy.eu.org/2842/polski-ruch-narodowy-salut-rzymski-historia-w-fotografii-cz-2/

  http://www.youtube.com/watch?v=UI4n5JYwX7w&feature=player_embedded
 • @Marek Stefan Szmidt 09:51:38
  Wyśmiewanie zjawiska już było i juz nie działa. Dziwic może jednak ta jakaś dziwna naiwnośc, że uda się jakoś przeszmuglowac na tą Arkę. Otóż jak domniemam nie oddycha Pan innym powietrzem niz reszta Polaków (pomijam juz inne metody depopulacji) a chyba nie wierzy Pan że te cykliczne smugi na niebie to jakaś zwykła geoinżynieria. Kto wydawałby tylę kasy na jakąś dziwną ochronę terytorium Polski przed Słońcem?:-) A na przecież nie jest już tajemnica że smugi powoduja kilkaset razy nawet większe stezenia od dopuszczalnych, różnych nieorganicznych i organicznych trucizn np Bromu (którego steżęnie jest 50krotnie większe od dopuszczalnego). Nie przypadkiem chyba choroby płuc jako przyczyna przedwczesnej śmierci, wysuneły sie na 2-gie miejsce. Chyba że co niektórzy (wtajemniczeni) maja jakieś antidotum na te wszystkie trucizny? Ale czy mają antidotum przed sproszkowanym azbestem? bo też to świnśtwo znaleziono w pobranych próbkach
 • @Paweł Tonderski 10:22:49
  Szanowny Panie Pawle,
  gwarantuję Panu, iż w Rzeczypospolitej będą dozwolone wszelkie symbole, jakie zażyczą sobie Obywatele.
  Do tego czasu jednak...
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Skanderbeg 10:24:00
  Szanowny Panie,
  właściwości "fizyczne" Żydów a nie "żydów" nie leżą w zakresie zainteresowań Konserwatyzmu etycznego
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Jan Paweł 10:32:06
  Szanowny Panie,
  smugi na niebie, trucizny w powietrzu i choroby płuc, nie leżą w zakresie zainteresowań Myśli konserwatywnej, która zajmuje się Etyką oraz Modelami Ustrojowymi
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 10:43:45
  Tak, to juz było, całkiem niedawno zresztą. Dajcie im te krzyże, święte obrazki do Sejmu, szkół, szpitali, chodźcie z nimi do kościołów, to uspi ich czujnośc, a gdy oni będą się modlic to my za ich placemi zrobimy swoje.
 • @Marek Stefan Szmidt 10:43:45
  Symbole ochchrzczonej, Chrześcijanskiej Polski są jedne, jasno określone i ma miejsca na inne.
 • @All
  Rozumiem, iż niektóre Osoby posiadają prawo do własnej opinii, ale może Ktoś by podziękował za pomysł na bezkrwawą manifestację?

  A może właśnie To jest powodem krytyki, że Konserwatyzm etyczny sprzeciwia się rozlewowi krwi?

  MStS
 • @Bibrus 22:01:50
  //polecane przez Pana dzieło św.Tomasza z Akwinu "Suma Teologiczna"jest fascynującą lekturą,jednak dostrzegam tam sporo przeciwstawnych tez.//

  Niech się Pan puknie w głowę. Odkąd to partia recenzuje doktrynę Kościoła sprawdzaną wiekami przez największe mózgi pod kątem niesprzeczności wewnętrznej?
 • @Marek Stefan Szmidt 10:46:28
  Niestety, ale te smugi na niebie, które umykają Myśli konserwatywnej, wynikają z tego że obecni myśliciele je tolerują. A co to! nie ma w Polsce myśliwców, które sprowadziły by te samoloty na ziemię i w ten sposób ochoroniły obywateli przed przedwczesna śmiercią? Więc jeżeli Myśl konserwatywna także nie jest tym zainteresowana, to Polacy tym bardziej nie powinni byc zainteresowani taką Myślą!
 • @Skanderbeg 10:05:11
  W pełni zgadzam się z tym.
 • @Marek Stefan Szmidt 10:54:15
  ".... ale może Ktoś by podziękował za pomysł na bezkrwawą manifestację?"

  Panie MStS, zwykli zjadacze chleba nie oczekują od ludzi z większą wiedzą sposobu jak to na demonstracji nie być spałowanym.
  Oczekują sposobu na polepszenie bytu zwykłej jednostki.
  Polsce potrzeba inteligentnych mędrców aby pokazali drogę
  jak totalnie ale i z zachowaniem względnej demokracji odsunąć od
  władzy element "obcy" i destrukcyjny naszego państwa. Jak stworzyć
  i wdrożyć prawo i zasady uwzględniające materialne, intelektualne
  i duchowe potrzeby jednostki. Jak na razie (kilkadziesiąt lat) takich ludzi nie mamy i nie zapowiada się abyśmy ich znaleźli. To nie zwykły robotnik
  i szarak a tkzw. "inteligencja polska" zawodzi na całym froncie walki o zmiany i istnienie Polski. To inteligencja polska w 1980 roku poniosła klęskę. To także naszej "inteligencji" jest wina ze jesteśmy z całym narodem na skraju przepaści. Jeżeli chcecie aby wam dziękować zróbcie ze swojej wiedzy w końcu coś pożytecznego i przedstawcie narodowi plan na lepszą przyszłość.
 • @Stara Baba 11:57:45
  W wielu przepowiedniach jest powiedziane że Monarchia angielska z hukiem zostanie zniszczona, tak jak niektóre inne. Dla mnie, kiedyś, było to niezrozumiałe. Dlaczego to niby nasz Pan Bóg miałby zsyłac karę na swojego Pomazańca. Rozwiązanie tej zagadki przyszło wraz ujawnieniami listy uczestników spotkań tzw Bliderbergów, na których widnieją nazwiska tych monarchów. Można sie z tego wyśmiewac, róznymi stworzonymi specjalnie na ta okazję hasłami, ale ci "Władcy świata" już nie kryją się ze swoimi planami. Niejaki Bill Gates produkt Wolnego Rynku (który awansował także do tego środowiska), uskutecznia objazdy z wykładami uzasadniającymi nieuniknioną (niby) depopulację w imię jakichś wyższych celów (jakich?) (na YouTube można znaleźc te wykłady)... Więc ja nie wierzę w Monarchię, chyba że jedynym Monarchą będzie Jezus Chrystus. Zaś chyba dlatego Polska jeszcze jako tako się trzyma, bo jak wiemy naszym Monarchą jest Matka Boska Królowa Polski, niestety nie uznawana przez obecnych Myślicieli
 • @Jan Paweł 12:21:17
  Dlatego ten młody Ruch Narodowy szczerze odwołujący się do tych Watości Chrześcijańskich, do tego że naszym Królem jest Matka Boska Królowa Polski (bo jak wiemy był juz taki jeden który nosił bluźnierczo Matke Boską w klapie), ma szansę, tylko i wyłacznie na tej Bazie, odnowic tą naszą Ojczyznę
 • @Jan Paweł 12:28:03
  tak na marginesie, to podziwiam tego Człowieka. Z taką perfidią oszukac naszą Matkę Boską?...
 • @Marek Stefan Szmidt 09:30:08 PANIE SZMIDT NADAL NIE UDOWODNIL PAN ZE RUCH NARODOWY JEST KONTROLOWANY I STEROWANY
  RE: Szanowny Panie Marky, nigdzie nie napisałem, że akurat Pan Winnicki jest "sterowany",

  --- Panie Szmidt, napisal pan: "Prawdopodobieństwo, że Ruch Narodowy nie jest w jakiś sposób kontrolowany i sterowany jest takie, jak wiara w uczciwość Totolotka(...)."

  Poniewaz Winnicki jest czescia Ruchu Narodowego (jego przywodca), z panskiego twierdzenia wynika, ze Winnicki tez jest "kontrolowany i sterowany." Przeciez nie napisal pan, ze wedlug pana Ruch Narodowy z wyjatkiem Winnickiego jest kontrolowany i sterowany, prawda?

  RE: a takich "Ruchów" jest więcej :-)

  --- Konkretnie jakich "Ruchow" jest wiecej i czemu pan mnie o tym informuje?

  Panie Szmidt, czy twierdzi pan, ze uzywajac wyrazenia "Ruch Narodowy", mial pan na mysli inna grupe o nazwie "Ruch Narodowy," niz ta, na ktorej czele stoi Winnicki?

  Jesli tak, to co to konkretnie za grupa, gdzie ona jest, skad pan wzial informacje, ze ona tez rzekomo nazywa sie "Ruch Narodowy"?

  Panie Szmidt, a teraz niech pan udowodni, ze Ruch Narodowy - ten Winnickiego - jest "kontrolowany i sterowany."

  Potrafi pan?
 • @Marek Stefan Szmidt 09:33:53 TOMISTA-KOMUNISTA? :)
  RE: Znowu Pan przesadza :-)

  --- Panie Szmidt, niech pan udowodni, ze ja przesadzam. Potrafi pan? Wiec twierdzi pan, ze ja gdzies przesadzalem w przeszlosci? Niech pan udowodni, ze to robilem. A moze to nie ja przesadzalem i przesadzam, tylko pan po raz kolejny publikuje klamliwe twierdzenie o mnie?

  RE: lewak, opierający się na świętym Tomaszu i Katolickiej Nauce Społecznej :-)

  --- Slusznie sie pan smieje.

  Lewak bedacy rzekomo zarazem tomista i katolikiem to istotnie rzecz komiczna w swej absurdalnosci.

  Wlasnie taki z pana "tomista" i "katolik".

  :)
 • @Pan Marky 13:06:29
  Szanowny Panie,
  moich masońskich tekstów Pan Profesor Wielomski boi się "jak ognia", a poza tym - jak Pan słusznie zauważył - kocha się On w Jaruzelskim, co jest dla Wolnomularzy nie do przyjęcia :-)
  a'fe :-)
  pozdrawiam serdecznie
  kochający Rzeczypospolitą (czyli inaczej)
  MStS
 • @Pan Marky 13:00:38
  Szanowny Panie,
  znowu Pan nie doczytał: "„zaistniała potrzeba” zorganizowania autentycznego „ruchu społecznego”, który owe Osoby wyniesie „ku władzy”, zwany – przez Konserwatyzm etyczny – Ruchem Narodowym."
  To nie jest tekst o RN Pana Winnickiego! Pana Winnickiego nie znam, więc o Nim nie piszę. Znam za to Chamy i Żydy, więc... ostrzegam
  A Pan ciągle: "uderz w stół..." :-)
  pozdrawiam niezrażony
  MStS
 • @Stara Baba 11:57:45
  Szanowny Panie,
  Konserwatyzm etyczny pasuje dokładnie do Pańskiego opisu:
  "Polsce potrzeba inteligentnych mędrców aby pokazali drogę
  jak totalnie ale i z zachowaniem względnej demokracji odsunąć od
  władzy element "obcy" i destrukcyjny naszego państwa. Jak stworzyć
  i wdrożyć prawo i zasady uwzględniające materialne, intelektualne
  i duchowe potrzeby jednostki. "
  z tym, że niżej podpisany nie pretenduje do roli Mędrca, a opisuje zjawiska historyczne i ostrzega Żółtodzioby - z poczucia Obowiązku
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Jan Paweł 10:58:23
  Szanowny Panie,
  sprawy Niebiańskie pozostawiam do uregulowania Królowej Polski...
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Pan Marky 13:16:07
  Szanowny Panie,
  doceniam dowcip :-)
  jeżeli Osoba dążąca do Rzeczypospolitej, jako państwa rządzonego etyką Cywilizacji Łacińskiej, opartej ,a św. Tomaszu i KNS, to jest lewak, to OK.
  gorzej już Mnie przezywano :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Jan Paweł 10:52:13
  Szanowny Panie,
  a na Demonstrację też "dawali"?
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 13:25:13
  ..Frakcje komunistyczno-bezpieczniackie w PZPR były i pozostały - zdaniem Myśli konserwatywnej - „motorem” wszelkich przemian politycznych w aparacie zarządzającym ziemiami zrabowanymi Rzeczypospolitej, wtłoczonymi w Jałcie, w granice administracyjne PRL. //

  Nie podał Pan żadnego dowodu na takie twierdzenia. Myśl narodowa Dmowskiego stanowczo potępia komunizm.
  Część chamów powoływała się myśl narodową ( bez Kościoła), bo taką doktrynę zalecił Stalin, ale jej nie rozumie do dziś. Inna część zrobiła to z miłości dla Marszałka, który był socjalistą, nie mając pojęcia że socjalizm ma wspólny ideologiczny korzeń w herezjach Lutra.
 • Ale że się chamy pchają do narodowców, to widać gołym okiem.
  Niestety trafiła kosa na kamień. Ta młodzież jest bardzo sprytna i ma dostęp do wiedzy.
 • "lecz na asymilowaniu w kierunku szeroko rozumianej: kulturowej, a więc cywilizacyjnej Polskości"
  Siłą pierwszej RP było łączenie, a nie dzielenie.
  Siłą pierwszej RP były wolności i swobody obywatelskie nie zamordyzm.
  Tylko dzięki temu możliwe było współżycie Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców.

  Aktualnie myślę, że potrzebne jest odejście od systemu partyjnego na rzecz bezpośredniej demokracji - referendalnej - bez progu ważności referendum i z wysokim progiem większości. Tak aby władza należała do obywateli i aby ograniczyć możliwości narzucania/ tyranii tylko na zasadzie przewagi siłowej.
 • @NUS 13:40:13
  Szanowny Panie,

  Jako jedyny Komentator wychwycił Pan główny sens tekstu głównego. Gratuluję!

  Właśnie asymilacja, a nie dzielenie jest kluczem do Rzeczypospolitej.

  co do procedur demokratycznych, to są one opisane w Konstytucji 3 (5) Maja, preferującej system przedstawicielski

  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @circ 13:37:24
  Szanowna Pani,
  wcale nie widać, nawet szkiełkiem mędrca, co widać po niektórych komentarzach.
  Rozumiem ich Autorów, że "chcą dobrze" - ale tak też chciał X. Abp. Aleksander Kakowski w roku 1916 - i co z tego wynikło :-(

  pozdrawiam Panią
  bez przeklejek
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 13:25:13
  tak... a tu na Ziemi to kierujemy sie swoimi prawami, wg których to człowiek jest Bogiem, czego skutki własnie widac.
 • @Pan Marky 13:06:29
  Myślę, że Polacy juz na tyle zmądrzeli że nie dają się nabrac na różne tam monarchie i inne tam oligarchie. Mało ten wybiedzony już Naród nosił na swoich plecach róznych tam uzurpatorów do "tronu". Tylko silny młody Ruch Narodowy sznujący Polskie Tradyje Chrześcijańskie, Polaką Historię i budujący na tym swoja Tożsamośc, jest w stanie pociagnąc ten Naród za sobą. Po prostu Polacy mają we Krwi te wszystkie Wartości, to tylko ten liberalny cały Ruch Mętnego Nurtu (z różnymi odmianami i ich liderami) miesza cięgle w głowach Polaków wmawiając im że to człowiek jest bogiem... Ale jak widac, młodzi Polacy w coraz mniejszym stopniu daja się na to nabierac.
 • @Marek Stefan Szmidt 13:47:46
  Tak, ale to my Polacy mamy innych asymilować i polonizować na naszą polską modłę, a nie oni nas poprzez sztuczną i udawaną asymilację z nami mają uczynić z nas Judeopolonię rozwalając nas od środka, pod płaszczykiem wielokulturowości , wieloreligijności, wielonarodowości i tolerancji w naszej Ojczyźnie, które jakoby doprowadziły Polskę do pozycji mocarstwa europejskiego. To właśnie to wszystko doprowadziło nas do upadku i do dzisiejszej sytuacji, która mamy w Polsce, a nie do utrzymania naszej pozycji i kraju wiodącego w tym regionie Europy. Do tego, o czym od zawsze marzyli polscy narodowcy - nacjonaliści do Wielkiej Polski...
 • @Marek Stefan Szmidt 13:18:18 ZNACZY ZE JEST PAN MASONEM I WOLNOMULARZEM, PANIE SZMIDT?
  RE: moich masońskich tekstów Pan Profesor Wielomski boi się "jak ognia", a poza tym - jak Pan słusznie zauważył - kocha się On w Jaruzelskim, co jest dla Wolnomularzy nie do przyjęcia

  --- Znaczy, ze jest pan masonem i Wolnomularzem?

  Tak, czy nie?
 • @Marek Stefan Szmidt 13:21:29 PAN SZMIDT TWIERDZI ZE PRZEZ RUCH NARODOWY NIE ROZUMIE RUCHU NARODOWEGO?
  RE: Szanowny Panie, znowu Pan nie doczytał:

  --- Czego konkretnie rzekomo nie "doczytalem? co pan konkretnie rozumie przez to niedoczytanie? Niech pan udowodni, ze nie doczytalem.

  RE:"„zaistniała potrzeba” zorganizowania autentycznego „ruchu społecznego”, który owe Osoby wyniesie „ku władzy”, zwany – przez Konserwatyzm etyczny – Ruchem Narodowym."

  --- W zwiazku z czym w moich wpisach mi pan powyzsze komunikuje?

  RE: To nie jest tekst o RN Pana Winnickiego!

  --- A o kim? Przeciez uzywa pan wyrazenia "Ruch Narodowy". Oto jedno z odnosnych zdan z panskiego tekstu: "Prawdopodobieństwo, że Ruch Narodowy nie jest w jakiś sposób kontrolowany i sterowany jest takie, jak wiara w uczciwość Totolotka." Zatem jesli przez "Ruch Narodowy" nie rozumie pan Ruchu Narodowego Winnickiego, to kogo konkretnie?

  RE: Znam za to Chamy i Żydy,

  --- Jesli pan zna, to niech pan powie, kto to konkretnie jest. Potrafi pan?
 • @Marek Stefan Szmidt 13:47:46
  "co do procedur demokratycznych, to są one opisane w Konstytucji 3 (5) Maja, preferującej system przedstawicielski"

  Poprzez przedstawicieli można łatwo przejąć kontrolę nad wielomilionowym narodem. Wystarczy trochę pieniędzy, szantażu i reklamy aby obce państwo/ państwa przechwyciły władzę.
  W przypadku władzy referendalnej Narodu jest to bardzo ograniczone i utrudnione.

  Również pozdrawiam
 • @Marek Stefan Szmidt 13:27:44 PAN SZMIDT TO ZWOLENNIK MULTI-KULTI
  RE: jeżeli Osoba dążąca do Rzeczypospolitej, jako państwa rządzonego etyką Cywilizacji Łacińskiej, opartej ,a św. Tomaszu i KNS, to jest lewak, to OK.

  --- Niby pan jest ta osoba? W jaki konkretnie sposob? Jak konkretnie dazy pan do tej Rzeczypospolitej rzadzonej etyka Cywilizacji Lacinskiej (co to takiego ta etyka?), opartej na sw. Tomaszu (jak?) i "KNS " (co to takiego?)?

  Panie Szmidt, czy nie jest pan zwolennikiem "mysli konserwatywnej," ktora "nie różnicuje Obywateli pod względem etnicznym, religijnym, czy światopoglądowym" (a takze narodowym)?

  Czy ktos, kto tak "nie roznicuje," nie jest lewakiem, zwolennikiem skrajnie lewackiej multi-kulti?

  Poza tym, jak rozumiem, jest tez pan masonem-Wolnomularzem. Czy ta ideologia nie jest skrajnie lewacka?

  Czy nie jest tez antychrzescijanska, potepiona przez Kosciol?

  Jesli jest, jak to mozliwe, zeby byl pan zarazem "tomista" i "katolikiem"?

  Panie Szmidt, czy twierdzi tez pan, ze jest Polakiem?
 • @Skanderbeg 10:24:00 A TERAZ PISOFOB I MOSKALOFIL SKANDERBEG UDAJE FILOZYDA?
  Zaciekly pisofob-moskalofil, i kompulsywny klamca, Skanderbeg, oswiadcza: "Są Żydami, a nie żydami. Pan próbuje zastosować logikę niektórych PiSowców, czy też nacjonalistów. Potrafią oni kogoś określić jako kacapa, czy Żyda, bo się z nimi nie zgadza."

  Ktorzy to konkretnie pisowcy "potrafia okreslic kogos" jako kacapa czy Zyda bo sie z nimi nie zgadza? Podaj ich nazwiska, czy nicki, oraz ich konkretne wypowiedzi. Potrafisz? Jak zwykle NIE POTRAFISZ, prawda?

  Wiec niby ty jestes filozydem?

  Czy w twoich wpisach nie ma mnostwa oswiadczen nienawistnie antyzydowskich, hm?

  Oh boy, wieksza z ciebie kreatura niz myslalem. Dno moralne.
 • @Jan Paweł 14:16:46
  RE: Myślę, że Polacy juz na tyle zmądrzeli że nie dają się nabrac na różne tam monarchie i inne tam oligarchie. Mało ten wybiedzony już Naród nosił na swoich plecach róznych tam uzurpatorów do "tronu".

  --- Zgadzam sie. Wydaje sie, ze ktos, kto chce powrotu monarchii do Polski, jest albo glupcem, albo nie zyczy dobrze Polsce. Oraz ktos, kto chce - przynajmniej w chwili obecnej - wielonarodowej Rzeczpospolitej, takiej, jak ta Pierwsza. Czy jednym z powodow upadku tej Rzeczpospolitej nie byla jej wielonarodowosc, ogromny chaos z tym zwiazany?

  RE:Tylko silny młody Ruch Narodowy sznujący Polskie Tradyje Chrześcijańskie, Polaką Historię i budujący na tym swoja Tożsamośc, jest w stanie pociagnąc ten Naród za sobą.

  --- Ale czy Ruch Narodowy Winnickiego jest zdolny do zrobienia tego juz teraz? Czy nie jest zbyt slaby, zbyt niedoswiadczony politycznie, zeby skutecznie uprawiac realpolitik? bo kiedy ma sie wladze, wtedy czesto koncza sie piekne hasla, zaczyna sie rzeczywistosc polityczna, zarowno wewnetrzna jak i zewnetrzna, w tym koniecznosc dokonywania posuniec, kompromisow, ktore moga sie wielu zwolennikom nie podobac. Czy, poki co, Ruch Narodowy nie powinien probowac stworzyc aljans polityczny z PiS-em (i innymi propolskimi partiami,jesli takie sa), zeby i stworzyc potezny propolski blok polityczny, zdolny do wygrania z PO i spolka, i zdobyc doswiadczenie polityczne?

  Przypuszczam, ze PiS stroni od Ruchu Narodowego dlatego, ze uwaza ich za idealistow, nie majacych pojecia o tym jak prowadzic realpolitik. Moze ma w tym nieco racji?
 • @Pan Marky 15:16:37
  To prawda. Ruch Narodowy jest młody i z całą pewnością narażony na różne niebezpieczeństwa. Oby z Bożą pomocą udało im się mądrze to wszystko rozegrac.
 • @Jan Paweł 15:30:55
  Amen!

  :)
 • @Pan Marky 14:30:30
  Szanowny Panie,
  specjalnie sformułowałem tak tekst, aby pokazać Panu błędy w analizie, jakie Pan popełnia:

  masońskie teksty - nie oznacza bycia masonem
  kochanie się w Jaruzelskim jest nie do przyjęcia przez Wolnomularzy - też nie oznacza niczego takiego

  natomiast Pańska interpretacja jest... trochę nadgorliwa i czyta Pan tekst tak, jak Pan sobie założył.

  Podobnie "rozbiera" Pan tekst główny :-)
  czyli błędnie i stronniczo
  ale to nie powód abym się obrażał, czy zniechęcał
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Pan Marky 14:38:59
  Szanowny Panie,
  proszę o wyrozumiałość, ale nie mogę siedzieć przed kompem całą niedzielę i wyjaśniać wszelkie nieporozumienia.
  Proszę popatrzyć np. na autentyczną stronę talmudycznych moczarowców, którzy zwą się narodowcami:
  http://myslnarodowa.wordpress.com/
  ich znakiem szczególnym jest brak kontaktu z "redakcją", a walczą ze wszystkim i wszystkimi

  Nie mogę też wymieniać po nazwiskach Chamów, czy Żydów, gdyż znam prawo prasowe i nie będę dostarczał prokuratorom (niezawisłym) "dowodów w sprawie" :-)

  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Pan Marky 14:55:18
  już Panu pisałem, że jestem Niemcem
  :-)
 • @NUS 14:43:12
  Szanowny Panie,
  Pańskie stanowisko i opinia zostaną - mam nadzieję - uwzględnione na Sejmie Walnym, Konstytucyjnym
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Jan Paweł 14:05:58
  Szanowny Panie,
  Osobiście nie kieruję się "swoimi prawami" tylko tymi, które zostały objawione w Starym i Nowym Testamencie, a rozwinięte przez św. Tomasza z Akwinu, będącego podstawą Katolickiej Nauki Społecznej.
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Jan Paweł 14:16:46
  Szanowny Panie,
  Ma Pan racje, ale nie "silny młody Ruch Narodowy szanujący Polskie Tradycję Chrześcijańskie, Polską Historię i budujący na tym swoja Tożsamość" sterujący ku narodowemu bolszewizmowi, przed którym ostrzegam
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @circ 10:54:20
  "Sumę teologiczną"św.Tomasza, polecał pan Szmidt w zupełnie innym temacie w innym poście,nie na tej stronie,to nie ma nic wspólnego z dzisiaj opisywanym związkiem lub nie związkiem Puławian i Natolińczyków,źle to Pani zinterpretowała,proszę prześledzić wcześniejsze wpisy pana Marka.I proszę się nie unosić bez potrzeby,kobietom to szkodzi.Pozdrawiam.

  A oto dowód:
  @Krzysztof J. Wojtas 11:19:08
  Szanowny Panie Krzysztofie,
  zalecam: "Suma Teologiczna" autorstwa św. Tomasza.
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
  nadużycie link skomentuj
  Marek Stefan Szmidt 11.1
 • @Marek Stefan Szmidt 09:27:56
  Wolno Panu, wolno i mnie pozostać przy swoim zdaniu.
 • @Paweł Tonderski 09:32:37
  Nie mogłem sie powstrzymać, bo w takim ujęciu pojęcie "narodowcy" brzmi wręcz jak obelga. Gdy tymczasem to właśnie naród jest podmiotem naszej państwowości o czym wielu woli nie pamietać.
 • @w.red 16:13:48
  Szanowny Panie,
  na tym własnie polega wyższość cywilizacyjna nad bolszewią:
  I Pan i Ja możemy mieć własne zdanie, a nie musimy mieć takiego samego, bo jeden z Nas będzie Tym-Złym!
  Jeżeli uczynimy ten, pierwszy krok ku cywilizowanej dyskusji, to przejdziemy do spokojnego rozważania problemu, czy Ten Drugi nie posiada jakiś racji?
  Z takich postaw rodzi się kompromis na szerszą skalę, umożliwiający życie Obok siebie Osób o nie dokładnie takich samych przekonaniach. (Egalitaryzm i Jednomyślność to Utopia, za której realizację zapłaciły Życiem miliony)
  Cywilizacyjna dysputa, uznająca Prawa drugiej Osoby, kończy się znalezieniem "wspólnego mianownika" pozwalającym na zachowanie ładu w zrzeszeniach.
  etc., etc., etc., - znowu nastukam 6 stron A4 :-)
  pozdrawiam serdecznie

  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 16:06:21
  Wydaje mi się jednak że Pana obawy sa przesadzone. Jak do tej pory nie zauwazyłem w tym co Narodowcy mówią i robią niczego złego. Wręcz przeciwnie, ich wystapienia, poza może młodzieńczymi okrzykami typu "precz z komuną", sa logiczne, klarowne i jednoznacznie wskazują że najważniejszym celem ich działalności jest Polska, czego nie zawsze mozna powiedziec o innych ugrupowaniach (np RAŚ) czy pojedyńczych politykach. Podam może dla kontrastu przykład bolszewii, kiedy to rózni przedstawiciele władzy i ugrupowań politycznych wskazują na koniecznośc zrezygnowania z suwerenności na rzecz Unii, czyli jakiejś nieokreślonej Bolszewii. Dlatego dla mnie bliższym jest bauer z Bawarii o narodowych uczuciach patriotycznych, który pracuje dla siebie i Niemiec niż np ci polscy politycy którzy wyśmiewają narodowy patriotyzm Polaków zaś sami pracują na rzecz tej unijnej Bolszewii. Obawiam się Pan także należy do takich osób
 • @vortex 19:16:12
  אדוני היקר, יש לי בעיה רצינית להבין למה אתה מתכוון. זה מה הדפסים מדהים חשבתי כל דיוק כל הכאוס, לוגיקה. כזה רולר בלוטה.
 • @Jan Paweł 18:40:02
  Szanowny Panie,
  Pańskie obawy są całkowicie nieuzasadnione, ale nie gniewam się, gdyż Młodość posiada prawo do błędnych ocen :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
  PS. a czy podpis pod każdym Moim tekstem: Ceterum censeo Conventum esse delendum
  Nic Panu nie mówi?
  :-)
 • @vortex 19:39:33
  אדוני היקר, יש לי בעיה רצינית להבין למה אתה מתכוון. זה מה הדפסים מדהים חשבתי כל דיוק כל הכאוס, לוגיקה. כזה רולר בלוטה.
  זיון dziadu על עץ :-)
 • @niklot 20:46:48
  זיון dziadu על עץ :-)
 • T E S T
  Jest jedna metoda na weryfikację ludzi w strykturach narodowoiściowych - test napletka. Ma - swój, nie - obcy. Kobiet nie da sie sprawdzić, ale przujmując metody masońskie, kobiet nie należy uwzględniać w strukturach kierowania.
 • @Pan Marky 00:41:21
  Szanowny Panie (Konserwatyści to nie egalitaryści i szanują Osobę rozmówcy)
  Generał Władysław Anders występuje w wykazie "Wybitni Niemcy w Polsce"
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @XYZorro 10:25:26
  Szanowny Panie,
  pomimo że Konserwatyści nie interesują się męskimi cewkami moczowymi, przyjmuje zakład, że "żydokomuna" jak błędnie nazywa się komuchów, nie jest obrzezana, więc to żadne kryterium
  :-)
  pozdrawiam
  MStS
 • @Skanderbeg 11:46:32
  Szanowny Panie,
  Ja już tutaj bylem nawet Masonem, a ostatnio u Najprawdziwszych z Najprawdziwszych narodowych-komunistów, moczrowców "robię" za Mossad :-)
  ale kariera :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Skanderbeg 11:44:03 MOSKALOFIL SKANDERBLAGA JAK ZWYKLE OSKARZA PiS ALE NIE PODAJE DOWODOW
  RE: Wg pana marky'ego jestem filożydem

  --- Gdzie niby Pan (dla ciebie jestem panem) Marky stwierdzil, ze jestes "filozydem"? Pan Marky jedynie sugerowal, ze udajesz filozyda zeby, jak zwykle, usilowac oczernic PiS.

  W istocie jestes zacieklym zydofobem, a zarazem moskalofilem -polonofobem.

  Oraz, co idzie z tymi fobiami w parze, pelnym nienawisci pisofobem.

  RE: w polityce "-filie" i "-fobie", są mi obce. Bo liczą się interesy.

  --- W twoim przypadku ta regula nie wydaje sie prawdziwa, gdyz jestes fanatycznym pisofobem i moskalofilem.

  RE: Pan Marky zawsze coś każe udowadniać a sam nic nigdy nie udowodnił.

  --- Udowodnij, ze Pan Marky rzekomo "nic nigdy nie udowodnil." Faktycznie, udowodnij, ze Pan Marky, poproszony o udowodnienie czegos przez godnego szacunku dyskutanta, chocby jeden raz nie udowodnil prawdziwosci tego, co twierdzi, lub, kiedy nie byl w stanie udowodnic, ze nie przyznal tego, i nie wycofal swego twierdzenia. Potrafisz?

  To TY, nie Pan Marky, nigdy nie udowadniasz prawdziwosci swoich twierdzen. Dajesz w ten soposob dowod na to, ze jestes klamca.

  RE: Ja zaś wielokrotnie zdradzieką historię PiSu.

  --- Czy twierdzisz, ze PiS ma zdradziecka historie, i ze TY udowodniles . ze ja ma? Udowodnij, ze to rzekomo udowodniles - podaj odpowiednie wpisy.

  RE:A liderzy PiSu to współczesna Targowica, wraz z PO.

  --- Udowodnij, ze liderzy PiS-u to "wspolczesna Targowica." Podaj odnosne fakty. Potrafisz?

  RE:I prezes jeszcze kłamie opowiadając o swojej wielkiej roli w opozycji demokratycznej.

  --- Czy twierdzisz, ze pan Jaroslaw Kaczynski tak klamie? Udowodnij, ze klamie - podaj jego odnosna wypowiedz. Potrafisz?

  Na tym forum, powtarzasz jedynie oszczercze antypisowskie slogany, ktore wydaja sie wymyslac psychopaci z komuno-przekaziorow, albo "sluzby."

  A teraz udowodnij prawdziwosc kolejnych swoich twierdzen, i tych na temat Pana Marky'ego, i tych na temat PiS-u. Potrafisz?
 • @Marek Stefan Szmidt 12:30:32 WIEC JESTES MASONEM CZY NIE? SAM SUGEROWALES ZE JESTES
  RE: Ja już tutaj bylem nawet Masonem, a ostatnio u Najprawdziwszych

  Jesli ktos uwaza cie za "Masona", to moze sam dales powod, zeby tak uwazal?

  Czy to nie TY napisales: "moich masońskich tekstów Pan Profesor Wielomski boi się "jak ognia", a poza tym - jak Pan słusznie zauważył - kocha się On w Jaruzelskim, co jest dla Wolnomularzy nie do przyjęcia"?

  Czy zastanawianie sie na podstawie twego powyzszego oswiadczenia, czy jestes masonem czy "Wolnomularzem", nie jest racjonalne?

  W zwiazku z twoim powyzszym oswiadczeniem, zadalem ci poprzednio nastepujace pytanie: "Znaczy, ze jest pan masonem i Wolnomularzem?"? Nie odpowiedziales na nie.

  Wiec jeszcze raz zapytam: czy jestes masonem i "Wolnomularzem," czy nie jestes? Tak, czy nie?
 • @Pan Marky 13:42:58
  Szanowny Panie Marky,
  dla Pana mogę być Wszystkim :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 16:45:37 WIEC JESTES MASONEM I WOLNOMULARZEM, CZY NIE?
  RE: Szanowny Panie Marky, dla Pana mogę być Wszystkim :-)

  --- Ja nie pytam, czy dla mnie mozesz byc wszystkim, tylko, czy jestes masonem i "Wolnomularzem."

  Pytam o to dlatego, ze napisales: ""moich masońskich tekstów Pan Profesor Wielomski boi się "jak ognia", a poza tym - jak Pan słusznie zauważył - kocha się On w Jaruzelskim, co jest dla Wolnomularzy nie do przyjęcia".

  Wiec jestes masonem i "Wolnomularzem," czy nie?

  Daj taka odpowiedz, jaka poleca dawac Chrystus, a wiec albo "Tak" albo "Nie."
 • @Pan Marky 09:03:26
  przecież mam masoński nos, uszy i noszę masońskie okulary :-)
 • @p.e.1984 18:19:48
  ile to czasu, nasz dzielny inaczej anonim musiał poświecić na swoja akcję :-)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31