Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
81 postów 813 komentarzy

Conventum esse delendum

Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista, dążący do odzyskania Rzeczypospolitej, jako państwa etyki Cywilizacji Łacińskiej, będącego zaprzeczeniem "państwa prawa". Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN Polskiej Partii Niepodległościowej

Bezpieczeństwo Zdrowia: Likwidacja ZUS

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Likwidacja obciążenia Obywateli kosztami administracji państwowej, w tym ZUS i KRUS oraz systemu „organizacji pozarządowych”.

Podobnie, osądowi Czytelnika pozostawiam wpływ na bezpieczeństwo zdrowia Obywateli, fakt istnienia - dotowanych z budżetu - całej rzeszy Instytucji i Organizacji pozarządowych,(w roku 2010 „liczba organizacji pozarządowych w Polsce nie przekracza łącznie 80-85 tys. podmiotów), których zawodowych „działaczy”, zarabiający średnio od 2800 zł do 14300 zł miesięcznie, (10% z nich powyżej tej kwoty), państwo prawa utrzymuje z zagrabionych podatków, łamiąc przy tym konstytucyjną równość dostępu, bo przecież byle kogo w takich organizacjach „się nie zatrudnia”.

 
 
Konserwatyzm etyczny, sugerując pokrycie kosztów Władzy wykonawczej z tak zwanych królewszczyzn, wraz z odsunięciem wpływu Państwa na życie zbiorowe, wydatnie przyczynia się do likwidacji obciążenia Obywateli kosztami administracji państwowej, w tym biurokratycznych struktur ZUS i KRUS oraz systemu organizacji pozarządowych, podnosząc tym jednocześnie stopień bezpieczeństwa Ich życia i zdrowia, w sposób znaczny.
 
Następną barierą systemową, pomiędzy Obywatelem potrzebującym pomocy medycznej a Leczeniem, a więc zmniejszającą bezpieczeństwo zdrowia, jest zdaniem Myśli konserwatywnej, istnienie procederu, zwanego „listą leków refundowanych”, na której pojawiają się, lub znikają medykamenty według uznania odpowiedzialnych zań urzędników – matecznika działań korupcyjnych i źródła dochodu rozlicznych notabli państwowych, za nią odpowiedzialnych - oraz „ustawowych” ograniczeń w obrocie lekami, zmuszającymi Pacjenta do zakupu potrzebnych do leczenia medykamentów w koncesjonowanych miejscach sprzedaży, zwanych Aptekami i to zwykle po okazaniu recepty, od przedtem - a przymusowo - odwiedzonego Lekarza.
 
 
Konserwatyzm etyczny, sugerować będzie Posłom, wyłonionym na Sejm Walny – oprócz zlikwidowania wszelkiego typu państwowego systemu ubezpieczeniowego oraz instytucji typu NFZ - takie rozwiązania prawne, w dziedzinie dystrybucji lekami, aby zlikwidowany był wszelki Przymus i Koncesjonowanie w obrocie medykamentami, za wyjątkiem specyficznych substancji, niebezpiecznych dla zdrowia i życia, a wymagających stałej (stacjonarnej) opieki lekarskiej.
 
Przyczyny takiego stanowiska Myśli konserwatywnej, wypływają z troski o zapewnienie Obywatelom najwyższej jakości Opieki Medycznej, poprzez zlikwidowanie wszelkich, korupcjogennych barier pomiędzy Pacjentem a prawidłowym Leczeniem, wpływających w sposób negatywny na cenę, a zatem i jakość usług w tej dziedzinie.
 
Zdaniem Konserwatyzmu etycznego, pomiędzy Pacjentem a prawidłowym, czyli wysokiej jakości Leczeniem, nie mogą znajdować swojego źródła utrzymania ani Państwo, a zwłaszcza już elementy Władzy wykonawczej (ministrowie zdrowia wraz z całym, podległym im aparatem) ani dodatkowe, a systemowo uplasowane Osoby, lub ich zrzeszenia, gospodarujące według kryteriów finansowych ustalonych przez Władzę wykonawczą, przymusowo odebranymi składkami oraz na tej samej zasadzie reglamentujące dostęp i do leków, i fachowej Opieki Medycznej.
 
 
Podobnie, Myśl konserwatywna sugerując likwidację wielostopniowego pośrednictwa w obrocie lekami, pragnie w ten sposób wyraźnie zredukować ich koszty zakupu przez Pacjenta, lub specjalistyczne jednostki Opieki Medycznej.
 
Monopol Aptek w tej dziedzinie nie gwarantuje bezpieczeństwa Pacjenta, w kwestii otrzymania właściwego produktu, od czasu, gdy regulacje państwa prawa umożliwiły sprzedaż medykamentów Osobom nie posiadającym tytułu Magistra farmacji.
 
Prawidłowe funkcjonowanie dystrybucji farmaceutykami powinno polegać na ich swobodnym dostępie np. bezpośrednio w hurtowniach, lub w sklepach wielko-powierzchniowych, a nawet bezpośrednio u Producenta, dających możliwość uzyskania najniższych cen i gdzie funkcję ewentualnych Doradców, mogłyby spełniać Osoby bez wyższego wykształcenia farmaceutycznego.
 
 
Jedynie medykamenty o specjalnym zastosowaniu – w tym Używki, uznawane przez państwo prawa za narkotyki - powinny pozostać domeną Aptek, gdzie ich sprzedażą powinni zajmować się jedynie dyplomowani Farmaceuci z zaliczoną praktyką i okresowymi szkoleniami dotyczącymi nowości na rynku farmaceutycznym oraz zaznajomieni w stopniu fachowym z maksymalna dawką leków, lub Używek, które mogą jednorazowo sprzedać.
 
 
Podobnie, likwidacja przymusu posiadania recept (oprócz medykamentów o specjalnym zastosowaniu) pozwolić powinna na podniesienie jakości usług medycznych, np. Lekarza rodzinnego, o której trudno mówić w warunkach „ustawowej” liczby pacjentów, wynoszącej 2750 Osób, od których naliczany jest apriorycznie ustalony przez urzędników z NFZ tak zwany „ryczałt”.
 
Zmuszanie, dla przykładu, Pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami przewlekłymi, do każdorazowych „odwiedzin” u Lekarza, celem li tylko wypisania kolejnej porcji tych samych – co zawsze - lekarstw, Myśl konserwatywna traktuje nie tylko jako przejaw ograniczania Wolnej woli Osoby ludzkiej, w zakresie dysponowania Czasem, ale także jako bezsens organizacyjny, rodem z systemu totalitarnego.
 
W chorobach przewlekłych, a zwykle nieuleczalnych, zakres kontroli lekarskiej powinien wykraczać poza obligatoryjne wizyty „po receptę” u Lekarza rodzinnego, ale zostać ustalony przez odpowiednie gremia fachowe tak, aby uwzględnić Dobro godziwe Pacjenta, Jego ograniczenia ruchowe i czasowe, jak i Dobra (czas pracy, przeciążenie, honorarium, etc.) opiekującego się Nim, odpowiednio wykształconego specjalistycznie Lekarza.
 
Niezapomniany Marek Hłasko, pisał niegdyś o pewnym Krawcu, który przybył z Odessy, bodajże do Hajfy i popadł w rozterkę, gdyż – nagle i niespodziewanie - został zmuszony do zabiegania o Klientelę, co było zjawiskiem zupełnie nieznanym  w sowietach, gdzie miał „przypisanych” - do swojego zakładu, - kilka kwartałów ulic, która to sytuacja dokładnie odzwierciedla stosunki panujące w tej dziedzinie, a uregulowane nie poprzez myślenie organizacyjne i celowość, ale przez – kierujących się własna logiką - urzędników państwa prawa.
 
 
W tym przypadku, Konserwatyzm etyczny - na Sejmie Walnym - sugerować będzie takie regulacje w tej dziedzinie, aby Pacjenci z chorobami przewlekłymi, otrzymywali – dla przykładu – kartę chipową z zapisanym zestawem oraz dawkowaniem leków (nawet tych z kategorii specjalnej), umożliwiającą ich zakup nawet zdalnie (Internet, telefon, fax.), bez konieczności – uporczywych dla Pacjenta i obciążających Lekarza – wizyt, z jednoczesnym pominięciem Monopolu aptekarskiego na sprzedaż medykamentów.
 
Powyższe uwagi, dotyczące organizacji Opieki Medycznej, nie wyczerpują całości tego - skomplikowanego - tematu, pragnąc stanowić jedynie zaczyn szerszej i bardziej szczegółowej Dyskusji oraz poszukując jej Wspólnego mianownika, dla uzyskania szerszego Konsensusu w tej materii, wykraczającego ogromem zadań i kompleksowością, daleko poza możliwości jednego nurtu filozoficzno-politycznego.
 
Konsensus ten, będzie niezbędny do wypracowania – obok likwidacji instytucji ZUS/KRUS/NFZ oraz zniesienia przymusu ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych - metod zadośćuczynienia Zobowiązaniom wynikającym z Praw nabytych Osób, od których państwo prawa wymusiło składki, obiecując za to konkretne Świadczenia.
 
 
Konserwatyzm etyczny, w pełni respektuje powyższe Prawa, których zakres był wyraźnie określony w momencie przystąpienia Ubezpieczonego do systemu, a potwierdzony prawnie zainkasowaniem przez państwo prawa Jego pierwszej składki ubezpieczenia zdrowotno-emerytalnego i poszukiwać będzie, wspólnie z innymi Nurtami politycznymi, - uznającymi prawowitość tych Roszczeń, jako wspólnym Łącznikiem i mianownikiem do Dyskusji, - sposobu ich realizacji. (Dzierżawy nieruchomości, aukcje majątków Osób odpowiedzialnych, etc., etc., etc.).
 
 

KOMENTARZE

 • Zgadzam sie z Panem że...
  ZUS, KRUS itd, itd (w sensie innych instytucji państwowych) są chore, ALE TO WCALE NIE ZNACZY ŻE NALEŻY JE LIKWIDOWAC.
  Gdyby nie ZUS to z całą pewnością pomumierałyby z głodu całe nieraz rodziny, które żyją z emerytury dziadków, którzy KIEDYŚ JE SOBIE WYPACOWALI. Syetm został zniszczony rabowaniem majatku narodowego (wypracowanego przez Naród) i kolejnymi reformami mającymi na celu przerzucenie kosztów na społeczeństwo i TO JEST CHORE.
  Oczywiście chore ndbudowanie nad ZUSem czapy w postaci NFZów, które bardzo, bardzo kosztownie dublują wojewódzkie, powiatowe i miejskie WYDZIŁAY ZDROWIA... I TO JEST CHORE. Więc:
  NIE LIKWIDUJMY PAŃSTWA POLSKIEGO TYLKO JE NAPRAWMY.
  Pozdrawiam
 • @piotr.siedlecki 14:11:51
  Szanowny Panie,
  świetny link, dziękuję
  :-)
  Pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Jan Paweł 14:17:38
  Szanowny Panie,
  po raz kolejny dokonuje Pan nadinterpretacji Moich tekstów.
  Albo nie doczytuje do końca:
  Konserwatyzm etyczny, w pełni respektuje powyższe Prawa, których zakres był wyraźnie określony w momencie przystąpienia Ubezpieczonego do systemu, a potwierdzony prawnie zainkasowaniem przez państwo prawa Jego pierwszej składki ubezpieczenia zdrowotno-emerytalnego i poszukiwać będzie, wspólnie z innymi Nurtami politycznymi, - uznającymi prawowitość tych Roszczeń, jako wspólnym Łącznikiem i mianownikiem do Dyskusji, - sposobu ich realizacji. (Dzierżawy nieruchomości, aukcje majątków Osób odpowiedzialnych, etc., etc., etc.).
  :-(
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
  PS. na http://wrzodakz.nowyekran.pl/post/86075,zly-zyd-i-dobry-zyd#comment_750891 odmówiłem Panu zapisania się do Masonerii
 • @ autor
  Nawet pan nie wie, jak irytujące są te wielkie litery w środku zdania. To jakiś autystyczny styl pisania, czy co? Założył się pan o coś?
  Przerwałem czytanie, choć artykuł zapowiadał się naprawdę ciekawie.
  pozdrawiam
 • @ratus 14:38:44
  Szanowny Panie,
  przykro Mi, że nie odpowiada Panu forma, którą stosuję dla podkreślenia ważności niektórych pojęć
  :-(
  ale skoro zainteresował Pana postulat likwidacji ZUS, to jest OK
  :-)
  pozdrawiam skruszony
  MStS
 • Parę pytań
  „fakt istnienia - dotowanych z budżetu - całej rzeszy Instytucji i Organizacji pozarządowych,(w roku 2010 „liczba organizacji pozarządowych w Polsce nie przekracza łącznie 80-85 tys. podmiotów”), których zawodowych „działaczy”, zarabiający średnio od 2800 zł do 14300 zł miesięcznie, „

  Czy można prosić o doprecyzowanie powyższego cytatu.
  Zakładając ,że w każdej z 80 tyś instytucji zatrudnione są dwie osoby zarabiające średnio 5 tyś uzbieramy łącznie blisko 10 mld.
  Przy budżecie NFZ 63mld uzyskujemy 16 % koszt administracji, czy tak?

  „Konserwatyzm etyczny, sugerując pokrycie kosztów Władzy wykonawczej z tak zwanych królewszczyzn,”

  Co będzie stanowiło królewszczyzny i jakie są przewidywane z nich dochody.

  „takie rozwiązania prawne, w dziedzinie dystrybucji lekami, aby zlikwidowany był wszelki Przymus i Koncesjonowanie w obrocie medykamentami,”

  Każda Biedronka sprowadzi co chce?

  „Prawidłowe funkcjonowanie dystrybucji farmaceutykami powinno polegać na ich swobodnym dostępie”

  Czy nie rodzi się obawa „samoleczenia”, na zasadzie „co mi konował bedzie gadał”.
 • @Cezary Bialik 17:08:57
  Szanowny Panie,
  dziękuję za konkretne pytania, na które - niestety w skrócie - odpowiadam poniżej:
  1. nie znam ani jednej instytucji pozarządowej, w której pracują tylko dwie Osoby. Tak więc ich likwidacja - podobnie jak budżetu NFZ oraz "całego" państwa - powinna przynieść ulgę Podatnikom, grabionym celem utrzymania tej "nadbudowy".

  2. Królewszczyzny to dotychczasowa "własność państwowa", która powinna zostać wydzierżawiona przedsiębiorcom polskim na zasadach aukcji. (Kto "da" więcej). Lasy, kopalnie, rafinerie, grunty, budynki ZUS, US, NFZ, budynki "rządowe" i fundacyj, etc. :-)

  3. Może być i Biedronka: powołuje się na przykład USA, gdzie dostęp do leków jest uproszczony. I jakoś "wszyscy" żyją (i tyją).

  4. etyka Cywilizacji Łacińskiej nie przewiduje ingerencji w Wolną Wolę Pacjentów, którzy zamiast do lekarza, będą leczyć się "sami". Zanim wymyślono socjalizm i reglamentację tak zwana "ludzkość" doskonale dawała sobie radę, a i "dobór naturalny" też jest zjawiskiem pożądanym :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 17:26:08
  1.Ja też nie. Dlatego albo liczba instytucji jest przesadzona. Może dotyczy wszystkich struktur państwa? Albo poziom uposażeń przeszacowany.

  2.Z tak pojętych królewszczyzn da się wycisnąć może 100 mld. Jeżeli ograniczymy się wyłącznie do polskich przedsiębiorców wyciągniemy może połowę tej kwoty.

  3.Nie znam realiów USA poza kolorowymi filmikami, i informacjami o katastrofalnej sytuacji tamtejszego systemu lecznictwa.

  4. Szczera odpowiedź. Wyjaśnił mi się przy okazji problem emerytalny. Te 20% które dożyje jakoś da się wykarmić
 • @Cezary Bialik 17:43:43
  Szanowny Panie,
  ad 1. dane pochodzą z oficjalnych badań i statystyk, więc raczej są niedoszacowane, gdyż jeszcze organizacje te prowadzą "działalność statutową" :-)

  ad 2. polski przedsiębiorca może posiadać mniejszościowego udziałowca zagranicznego.

  ad 3. proszę wpisać w google słowo: drugstore i obejrzeć grafiki

  ad 4. błąd interpretacji. Osoba ludzka, kierująca się Wolną Wolą posiada Prawo postanowić sama się leczyć i Sobie zaszkodzić. Nie postawię i nie zapłacę Policjantowi za pilnowanie każdego wariata. Emerytury zaś nie mogą polegać na grabieży aktywnych zawodowo, tylko na kapitale - dziedzicznym - "składowanym" dobrowolnie.

  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 18:04:23
  ad.1.Czyli chodzi o całą strukturę państwa, a nie jedynie NFZ-u
  ad.2. A jaki to interes ?
 • @Cezary Bialik 18:33:39
  Szanowny Panie,

  1. Konserwatyzm etyczny postuluje całkowite zniesienie przymusu podatkowego i finansowania władzy wykonawczej przez Obywateli.

  2. Narodowy :-)

  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • ZUS to Złodziejski Układ Społeczny, piramida finansowa
  czyli jest nielegalny.
 • @NUS 21:25:49
  Szanowny Panie,
  zachowujmy w Polityce (tej przez duże P) dystans do emocji.
  ZUS dlatego jest nielegalny, gdyż "opiera się" na prawie narzuconym przez "system pojałtański".
  Prawo wyłonione, którego powrotu "wypatruje" Konserwatyzm etyczny, nie przewiduje przymusu podatkowego, ani ubezpieczeniowego.
  Wszelkie daniny Obywateli na działalność publiczną mogą posiadać jedynie charakter dobrowolny.
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 20:56:13
  Czy postuluje też likwidację państwa?
  Bo z tego majątku.
  http://bip.msp.gov.pl/download.php?s=1&id=4433
  to można utrzymać co najwyżej dwór

  To Narodowy czy polski.
  Bo będąc na miejscu Niemca nie widzę interesu w wyłożeniu większościowego wkładu finansowego aby być mniejszościowym udziałowcem.
  A poza fortunami, utuczonymi na państwie, nie widzę w Polsce kapitału zdolnego udźwignąć taki ciężar
 • @Cezary Bialik 22:20:43
  Szanowny Panie,
  Pańska uwaga jest jak najbardziej słuszna, ale pozwólmy dokładne regulacje w tej kwestii pozostawić Fachowcom.
  Oczywiście nie narodowym-komunistom, czy innej, pojałtańskiej hołocie, okupującej Ziemie skradzione Rzeczypospolitej
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 22:23:56
  Na pewno nie znajdziemy ich tutaj, gdzież oni się podziewają?
  Odpowiedź godna wolnorynkowca, wszystko ułoży rynek.
 • @Cezary Bialik 05:39:17
  Szanowny Panie,
  Konserwatysta wierzy w B*ga, a nie w "niewidzialną rękę rynku"
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 14:11:08
  I bardzo słusznie Panie Marku, bo tylko nam niedługo zostanie.
  Jeszcze jedno, Pana wpisy do tyczące ZUS, oparte o tekst Pana Leszka Szymowskiego. Skażone są grzechem pierworodnym, zawierają grubą nieprawdę.
  Powołując się na jakieś opracowania, dobrze jest zachować nieco ostrożności.
  Mam nadzieję, że poziom fachowców o których Pan wspominał jest nieco wyższy.
  Więcej szczegółów tutaj.

  http://czaro.nowyekran.pl/post/86457,jak-sie-tworzy-mity
 • @Cezary Bialik 03:58:36
  Szanowny Panie,
  Tekst Pana Szymowskiego zamieszczony był w Najwyższym Czasie...

  Zaznaczyłem też wyraźnie, że to nie Moje obliczenia. :-)

  dziękuję za ciekawy link
  i pozdrawiam serdecznie
  MStS

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31